30 / 06 / 2022

Rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılacak!

Rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılacak!

İnegöl Mal Müdürlüğü yeni kanun kapsamında arsa ve arazilere 4 Bin metrekareyi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlara rayiç, bedel üzerinden doğrudan satış yapabilecek.İnegöl Mal Müdürlüğü yeni kanun kapsamında Hazine hissesi yüzde 40'ı veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 metrekare dışında ise, 4 Bin metrekareyi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlara rayiç, bedel üzerinden doğrudan satış yapabilecek. Ülkemizde bulunan atıl vaziyetteki Hazine arsa ve arazilerinin, ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla yeni çıkan uygulama ile imar planı içinde veya dışında çeşitli nedenlerle gerçek veya tüzel kişilerle hisseli hale gelmiş arsa ve arazilerden Hazine hissesi yüzde 40'ı veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 metrekare dışında ise 4 Bin metrekareyi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlara rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yapılacak. Açıklama yapan İnegöl Mal Müdürü Yaşar Cengiz, "Bursa ilimizde 2679 adet arsa ve arazide 2 Milyon 727 Bin 382,38 Metrekare Hazine hissesi bulunmaktadır. İnegöl'de ise 85 adet arsa ve arazide 221 bin 513 metrekare hazine hissesi bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan atıl vaziyetteki Hazine arsa ve arazilerinin, ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla son yıllarda mevzuatımızda önemli değişiklikler meydana gelmiş olup, şeffaflık ve mükellef odaklı yönetim gereği vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin C bendi ile; uygulama imar planı içinde veya dışında çeşitli nedenlerle gerçek veya tüzel kişilerle hisseli hale gelmiş arsa ve arazilerden Hazine hissesi yüzde 40'ı veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 metrekare, dışında ise 4 Bin metrekareyi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlarımıza rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir. Arsanın toplam yüzölçümü içindeki Hazine hissesi yüzde 40'ı geçmemesi veya hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 metrekare, dışında ise 4 metrekareyi aşmaması şartlarından sadece birinin sağlanması halinde, Hazine ile hisseli bulunan taşınmazlarda ki hazine hissesi doğrudan hissedarına hissedarlarına satılabilmektedir'' dedi.


ÖRNEKLER 

Örnek veren Cengiz, "Uygulama imar planı sınırlan içinde tamamı 500 m2 olan taşınmazdaki Hazine hissesi 300 m2 olup, Hazine hissesi oranı yüzde 60 olmasına rağmen, yüzölçümünün 400 metrekare den küçük olması nedeniyle Hazine hissesi hisse dar ma/hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir. Yine uygulama imar planında 2 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine Hissesi 600 m2 olup, Hazine hissesi oranı yüzde 40'ın altında olması nedeniyle yüz ölçüme bakılmaksızın Hazine hissesi hissedarına hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecektir." Diye konuştu. Müdür Çengin konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ayrıca, Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az 1'i eşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 2 yıl içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkânı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık yüzde 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hâzineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda bulunan tüm hissedarlarımızı Bursa Defterdarlığı veya taşınmazın bulunduğu Mal Müdürlüklerine Hazine payını satın almak üzere yazılı talepte bulunmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna ve hissedarlarımıza önemle duyurulur." 


Serhat ÇİÇEK/Okur Gazetesi