19 / 08 / 2022

Rebus Proje Geliştirme Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Rebus Proje Geliştirme Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de Murat Baran Korukluoğlu tarafından kuruldu.Rebus Proje Geliştirme Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de Murat Baran Korukluoğlu tarafından kuruldu.

Rebus Proje Geliştirme Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Mimarlık 1-Yurt içinde ve yurt dışında mimarlık, planlama, kentsel tasarım, iç mimari, yapı mühendisliği hizmetleri ve danışmanlığı yapmak 2-Sirket yurt içi ve yurt dışında her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Uç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. 3-Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak 4- Yurt içi ve yurt dışı gayrimenkul geliştirmesi yapmak ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek 5-Tüm tasarım dallarında (ürün, grafik, aydınlatma ve benzerleri) hizmet ifa etmek, danışmanlık vermek, tasarım araştırma geliştirme yapmak, bu konularda hizmet vermek 6-Yurtiçi ve yurt dışında resmi daire ve özel kuruluşlara ait mimari tasarım hizmetleri ifa etmek ve bunlar ile ilgili ihalelere katılmak ve bu isleri gerçekleştirmek 7-Is konusu ile ilgili cihaz, malzeme vesair ürünleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmektir. 8. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 9. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüt yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 10. Konsept Geliştirme Danışmanlığı olarak; a-Projenin bulunduğu bölge ve müşteri profili, rekabete göre projenin konseptinin belirlenmesi b- Gayrimenkul büyüklüğünün, kat sayısının ve otopark kapasitesinin belirlenmesi c- Belirlenen konsepte uygun verimli uluslararası örneklerin projeye aktarılması d- Rakip ve her türlü analizlerinin yapılması e- Bölgesel araştırmalar yaparak potansiyel müşteri analizi yapılması f- Sektörel ünite karması hazırlanarak marka bazlı çalışmaya geçiş yapılması ve proje üzerinde yerleşiminin yapılması h- Gayrimenkul yatırımına ilişkin gelir/gider bütçesinin hazırlanarak, geri dönüş süresinin belirlenmesine ilişkin her türlü hizmetin verilmesi Perakende Lokasyon Geliştirme ve Kiralama Danışmanlığı 1-Taşınmazların ihtiyaçlarına yönelik markaların istekleriyle örtüşen uygun konum ve büyüklükteki mağaza ile marka sahiplerinin taşınmaz kiralama ve satın alma ihtiyaçlarının sağlanmasına ilişkin yer seçimi, fizibilite çalışması , sözleşme ve devir süreçleri yönetimi, yeniden kiralama ve yönetim ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere ilgili her türlü hizmetin verilmesi. 2-Mevcut marka operasyonlarına ilişkin verimlilik ve karlılık analizlerinin yapılmasına ilişiklin her türlü danışmanlığı vermek 3-Markalara genişleme stratejilerine ilişkin fizibilite, lokasyon çalışması, karlılık analizleri, kiralama, sözleşme yönetimi, yönetim ve bunlara sınırlı kalmamak üzere ilgili her türlü danışmanlığı vermek. İnşaat 1-Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, eğitim tesisleri, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı veya gelir paylaşımı esasına göre binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, alışveriş merkezleri, eğitim tesisleri, iş merkezleri, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 4. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 5. Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 6. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak. 8. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 9. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama isleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Emlak 1. Her türlü emlak ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.