Redevco'ya Manisa'dan kötü haber!

Redevco'ya Manisa'dan kötü haber!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun'un, Sümerbank Holding A.Ş'ye ait Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi'nin yüzde 99.9 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının iDanıştay 13. Dairesi, Ertosun'un iptal istemini daha sonra karara bağlayacak.

Şirket hissedarlarından Manisalı Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun, Sümerbank Holding A.Ş'ye ait Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketi'nin yüzde 99.9 oranındaki kamu hissesinin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararı ile değer tespit komisyonu ve ihale komisyonu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 13. Dairesi, davayı "ehliyet" yönünden reddetti. Ertosun, kararı temyiz ederek bozulmasını istedi. İstemi görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ertosun'un şirketin hissedarı olduğuna işaret ederek, dava açma ehliyeti bulunduğuna hükmetti ve Danıştay 13. Dairesi'nin kararını bozdu. Danıştay 13. Dairesi, Ertosun'un iptal istemini tekrar görüşecek.

-HAZİRAN'DA 3 MİLYON, ARALIK'TA 13 MİLYON DOLAR-

Sümerbank'ın 50 yıl önce 5 bin ortakla kurduğu Pamuklu Mensucat A.Ş'nin yüzde 99.99 oranındaki kamu hissesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (ÖİB) yapılan ihale sonucu, Manisa Ortak Girişim Grubu'nun kuracağı Anonim Şirkete ÖYK'nın 13 Haziran 2005 tarihli kararıyla 3 milyon 375 bin 900 ABD dolarına satılmış, 13 Temmuz 2005'te hisse devri gerçekleştirilmişti.

Girişim Grubu tarafından satın alınan bu arazinin 55 bin metre karelik kısmı, 20 Aralık 2005'de gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle 13 milyon 750 bin ABD doları bedelle Tesco Kipa Kitle Pazarlama Anonim Şirketi'ne satılmıştı.

Şirketin özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 13. Dairesinde dava açılmış, Daire yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise "şirket değerinin gerçeğe uygun tespit edilmediği ve ihalenin açıklık ve rekabet ilkelerine uygun yapılmadığı gerekçesiyle" itirazı kabul

ederek, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

-DEĞERİ 47 MİLYON YTL-

Konuya ilişkin bir hissedarın Manisa 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açtığı davaya sunulmak üzere hazırlanan bilirkişi raporunda, arazinin değerinin 47 milyon 739 bin 894 YTL olduğu belirlendi. İnceleme raporu kapsamında bilirkişilerce düzenlenen bir başka raporda da taşınmazın değeri 46 milyon 250 bin YTL olarak tespit edildi.

Manisa Girişim Grubu'nca taşınmazın tamamı, 13 Nisan 2007'de de 25 milyon avro (33 milyon 750 bin ABD Doları) bedelle Redevco Beş Emlak Anonim Şirketine satıldı. ÖİB, bu satıştan 17 gün sonra, 1 Mayıs 2007'de mahkemeye başvurmuştu.