REIA, 10 Aralık 2010'da kuruldu

REIA, 10 Aralık 2010'da kuruldu REIA, 10 Aralık 2010'da kuruldu

Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği , 10.12.2010 tarihinde Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Derneğin kısa adı REIA (Real Estate İnvestors Assocation) ˜dır

Türk Gayrimenkul sektörünü uluslararası arenada temsil etmek üzere kurulan Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği"nin misyonu, Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak türk gayrimenkul sektörünün dünya çapında temsil edilmesine ve Türkiye'deki   yatırım potansiyelinin artmasına yardımcı olmak, sektörünün gelişimi için çözümler üretmek ve sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmaktır.

Derneğin yürüttüğü etkinlik ve çalışmalar; Gayrimenkul sektöründe uluslararası ortak bir platform oluşturarak işbirliği olanaklarının geliştirilmesi, sektörle ilgili bilimsel araştırmaların desteklenmesi, doğru kaynaklardan sektörel bilgilere ulaşılması, bu bilgilerin derlenmesi ve paylaşılması, Kamu-özel sektör işbirliğinin temini ve çeşitli eğitim programları düzenlenmesi, teşvik edici Fuar, Yarışma,Ödül v.b. programlarının düzenlenmesi, sektörel yayınlar, eğitim kitapları, araştırma raporları, zirve, konferans ve seminerler aracılığı ile üyelerin ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verilmesi olarak sıralanabilir.

Bu amaçla dernek, modern şehircilik anlayışıyla paralel Gayrimenkul sektörünün, Türkiye'nin lokomotif sektörü olmasını sağlayacak altyapının oluşması doğrultusunda çalışmaktadır.