Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi!

Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi! Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi!

Koronavirüs salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran tarihi öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz tarihi itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

Sputniknews'te yer alan habere göre, kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik olarak taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkarlar da erteleme kapsamında çıkarılacak.

Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı da vermeyecek. Yapılan erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek.

Borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler de uygulanmayacak.

Karar, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.