Revinim Mimarlık Limited Şirketi kuruldu!

Revinim Mimarlık Limited Şirketi kuruldu! Revinim Mimarlık Limited Şirketi kuruldu!

Revinim Mimarlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Reşat Erkurt tarafından kuruldu. 

Revinim Mimarlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Reşat Erkurt tarafından kuruldu. 

Revinim Mimarlık Limited Şirketi konusu:
Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması. ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Revinim Mimarlık Limited Şirketi adres: Atakent Mah.19.Sok.1.Etap Kutlutaş St.B-1 4.Grş.N.10/3/6 Küçükçekmece 

pus