Revizyon uygulama imar planı nedir?

Revizyon uygulama imar planı nedir? Revizyon uygulama imar planı nedir?

İmar uygulaması yapılacak yerin yapı adalarını,yoğunluk ve düzenini,yolları uyulamaya tabi tutulacak diğer ayrıntıları gösteren plana imar planı deniyor. Peki, revizyon uygulama imar planı nedir?

Revizyon uygulama imar planı nedir?

Uygulama imar planı, tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastrol durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin  yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak karşımıza çıkıyor. 


Uygulama planlarının yenilenmesi revizyon imar planı anlamına geliyor. Revizyon imar planı, uygulama imar planlarının uygulamalarında problem olması halinde veya söz konusu planların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile ortaya çıkan yeni plana deniyor.


Revizyon imar planı, bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümü değiştirilerek hazırlanıyor.


Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirleniyor. Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılıyor. Bakanlık, plan yapım işini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde kalan ilgili idarelere devredebiliyor.


Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyük şehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa yapılıyor.


Revizyon imar planının iptali!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com