Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Zafer Topaloğlu tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 11 Nisan 2014 tarihinde Cevizlibağ, Merkez Efendi Mahallesi, Toya Plaza'da kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Zafer Topaloğlu tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 11 Nisan'da kuruldu. 


Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Turizme yönelik yurtiçinde ve yurtdışında otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, sauna, hamam, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, devralmak, kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü hediyelik ve turistik el sanatları, turistik eşya alım satımı yapmak. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti vermek. Her türlü hava,deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. Hava araçları ile ambulans hizmeti vermek. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.Gerçek ve Tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak,işletmek,kiralamak,kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Şirket her türlü spor salonları, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir ve işletmesini yapabilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için; a- Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile gayri maddi haklar iktisap edebilir, bunları satabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir bunlar üzerine ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir. b- Şirket hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. c- Şirket iştigal konusuyla ilgili olmak üzere şubeler açabilir. d- Faaliyet konusu ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yerli ve yabancı ortaklıkların sermayelerine katılmak amacıyla ve aracılık yapmamak koşuluyla, bunlar tarafından ihraç edilecek hisse senedi ve tahvilleri satın alabilir, satabilir ve devredebilir. Ayrıca amaç ve konusuna giren işlerin gelişmesini sağlamak için mali bünyesini kredi yolu ile takviye etmek amacıyla yerli ve yabancı her türlü finans kuruluşlarından kredi temin edebilir, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir. e- Şirket Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve ilgili kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri uyarınca kar zarar ortaklığı belgesi ve intifa senedi ihraç edebilir.  


Rezerve Turizm Ticaret Anonim Şirketi adres: Cevizlibağ, Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, Toya Plaza No:140/A.

pus