04 / 10 / 2022

RGY, Desna Gayrimenkul'un yüzde 99.99'unu satın aldı!

RGY, Desna Gayrimenkul'un yüzde 99.99'unu satın aldı!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bağlı ortaklığı bulunan Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki payını artırdı. Rönesans Gayrimenkul, sermayesi 93.500.000 TL olan Desna Gayrimenkul'den nominal 10.249.991 TL'lik bir kısmı aldığını duyurduRönesans Gayrimenkul Yatırım, bağlı ortaklığı bulunan Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki payını artırdı. Sermayesi 93.500.000 TL olan Desna Gayrimenkul'den Rönesans Gayrimenkul nominal 10.249.991 TL'lik bir kısmı aldığını duyurdu. Bu satın almadan sonra RGY'nin Desna Gayrimenkul'deki payı yüzde 99.99'a yükseldi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

Beher Payın Alış Fiyatı: 4,0412 ABD$ (7,16 TL)

Toplam Tutar: 73.379.540,02 TL

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %10,96

Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %99,99

Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %99,99

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %1,99

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Yoktur.

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır

Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Erman Ilıcak, Bekir Ilıcak, Ayşe Ilıcak, Bahar Ilıcak ve İpek Ilıcak

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği : Satan taraflar Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin ortaklarıdır.

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Değerleme Raporu

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Düzenlenmiştir.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : 41.422.264 ABD$ (73.379.540,02 TL)

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Gerçekleşmiştir.


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 14.11.2011 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, bağlı ortaklığımız Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin her biri 1(bir) TL nominal değerli toplam 10.044.999 adet hissesi 71.912.005,20 TL bedelle Erman ILICAK'tan, her biri 1(bir) TL nominal değerli toplam 102.489 adet hissesi 733.717,30 TL bedelle Bekir ILICAK'tan, her biri 1(bir) TL nominal değerli toplam 102.489 adet hissesi 733.717,30 TL bedelle Ayşe ILICAK'tan, her biri 1(bir) TL nominal değerli toplam 7 adet hissesi 50,11 TL bedelle Bahar ILICAK'tan ve her biri 1(bir) TL nominal değerli toplam 7 adet hissesi 50,11 TL bedelle İpek ILICAK'tan 15.11.2011 tarihi itibariyle devralınmıştır. Hisse alım bedeli Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 03.10.2011 tarihli Değerleme Raporu'nda tespit olunan değer esas alınarak belirlenmiştir. Söz konusu hisse devirlerinin ardından Desna Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki payımız % 89,04'ten % 99,99'a yükselmiştir.

 
Geri Dön