Rum basını, mülkiyet başlığında sunulan önerileri yayımladı!

Rum basını, mülkiyet başlığında sunulan önerileri yayımladı!

TOKİ, Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının sunduğu mülkiyetle ilgili önerilerde örnek olduToplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Türkiye’de yaptığı projeler, devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının sunduğu mülkiyetle ilgili önerilerde örnek oldu.

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorunu nedeniyle bugüne kadar atıl durumda kalan taşınmaz malların tümünün değer kazanması ve ardından takasa hazır hale getirilmesi için tek bir inşaat şirketi kurulmasını önerdiği iddia edildi.

Rum basını, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet başlığında Kıbrıs Rum tarafına sunduğu önerileri yayımladı. Rum Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet başlığına ilişkin sunmuş olduğu yazılı önerilerde, atıl veya kullanılamaz durumdaki taşınmaz
malların yeniden değer kazanması ve takasa hazır hale getirilmesi için bir inşaat şirketi kurulmasını önerdiğini ileri sürdü.
Habere göre, Kıbrıs Türk tarafı konuya ilişkin önerisini şu şekilde sundu:
"Tüm Kıbrıs çapında, iki toplum arasındaki çatışmalardan kötü şekilde etkilenen ciddi sayıda mülk bulunmaktadır. Bilindiği üzere bu mülkler Kıbrıslı Türklere, Kıbrıslı Rumlara ve diğer kişilere aittirler. Bu mülklerin yeniden yapımı ve onarımı bütünlüklü bir yaklaşım gerektirmektedir. Kentsel dönüşüm gibi modeller, Kıbrıslı Türklerin Güney’deki mülkleri, üçüncü şahısların mülkleri ve örneğin Maraş’ta olduğu gibi Kıbrıslı Rumların mülkleri için değerlendirilebilir."

-TOKİ ÖRNEĞİ-

Gazeteye göre, "böyle bir şirketin kurulmasının söz konusu mülklerin değerlerini serbest bırakacağını ve ekonomik ve toplumsal alanda çok büyük bir kalkınmaya neden olacak bir ’mega projeyi’ teşkil edeceğini" ifade eden Kıbrıs Türk tarafı, bu tip projelerin, Lübnan, Türkiye, Brezilya gibi ülkelerde uygulanmış olduğunu belirtiyor ve Türkiye’den TOKİ’nin projelerini örnek veriyor.

Habere göre, Kıbrıs Türk tarafı, söz konusu mülklerin topluca değer kazandırılarak, diğer mülklerle eşit duruma getirilebileceğini, bu işleri üstlenecek bir şirketin kurulabileceğini kaydediyor. Söz konusu şirketin yönetim kurulunun eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyeden ve bağımsız müdürlerden oluşabileceği belirtilirken, şirketin "Mülkiyet Komitesi"nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterebileceği ifade ediliyor.

Gazetede, Kıbrıs Türk tarafının önerisine göre, şirketin mülklerin inşası, ilerletilmesi ve altyapıdan sorumlu olacağı ve "Güney Kıbrıs’taki mülkleri ellerinden alınarak, kendilerine Kuzey Kıbrıs’ta mal verilen Kıbrıslı Türklerin Güney’deki taşınmazlarının tapularının bu şirkete verileceği" ileri sürülüyor.

Yukarda belirtilen kategoriye girmeyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların da taşınmazlarının tapularını KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun gözetiminde söz konusu şirkete devrederek, şirketin elinde bulunan tapulardan alabilecekleri ya da devrettikleri taşınmazdan fayda sağlayabilecekleri de öneride yer alıyor.
AA