Sabancı Holding Adana'daki fabrikayı AVM yapacak!

Sabancı Holding Adana'daki fabrikayı AVM yapacak!

Adana'daki eski Tekel Fabrikasını AVM yapmak için girişimlerde bulunan, CarrefourSA'daki imar değişikliğini Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirmeyi başaran Sabancı Holding, tekstil krizinden sonra kapanan fabrikaları AVM yapmaya hazırlanıyor.


Adana'daki eski Tekel Fabrikasını AVM yapmak için girişimlerde bulunan, CarrefourSA'daki imar değişikliğini de Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirmeyi başaran Sabancı Holding, tekstil krizinden sonra kapanan ve atıl durumda olan fabrikaları da alışveriş merkezi yapmaya hazırlanıyor. Sabancı Holding Yönetimi bu amaçla çok seri uygulamalar gerçekleştiriyor. CarrefourSA bünyesindeki yeniden yapılanma bu niyetin açık bir işareti olarak değerlendiriliyor. ÖNCE TEKEL VE CARREFOUR 


Sabancı Holdingin bünyesindeki Carrefour, CarrefourSA Şirketinin,  Adana  CarrefourSA'daki imar düzenlemesi talebinden aylarca önce çok kapsamlı çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Şirket bünyesinde yeniden yapılanma doğrultusunda bölünmeler gerçekleştirildi ve Adana CarrefourSA'nın imar planı değişikliğiyle konut yapımına açılması için düğmeye basıldı. Bu arada eski tekel arazisindeki DOP anlaşmazlığının sona ermesi için ise Seyhan Belediyesine muvafakat dilekçesi verildi. ŞİRKET İÇİNDE ŞİRKET 


Carrefour A.Ş. 15 Ekim 2014'de Adana Gayrimenkul Geliştirmeye İşletme A.Ş.'yi, 27 Mart 2015'de ise Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş.'yi kurdu. Adanabir'in başına Carrefour Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer getirildi, sonra da CarrefourSA'nın Adana'daki 3 gayrımenkulü Adanabir'e devredildi. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra da CarrefourSA, Adana Gayrimenkul ve Adanabir Gayrimenkul imzalarıyla 156 bin metrekarelik arsada yoğunluğu 1.6'dan, 2.4'e çıkaran ve alanı konuta açan imar değişikliği talebiyle Adana Büyükşehir Belediyesine başvuruldu. HERŞEY HAZIRLANDI 


Sabancı Holding bünyesindeki 3 şirket, Adana CarrefourSA arazisinde yapılacak imar değişikliği için her evrakı titiz biçimde hazırladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan imar değişikliği dosyasında 1/5000'lik Nazım İmar Planına ait pafta, tapu fotokopisi, kadastro durumu, imar planı değişikliği açıklama raporu ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları yeraldı. Büyükşehir Belediyesine verilen dilekçede" 1/5000'lik nazım imar planı değişikliği hazırlatılmış bulunmaktadır. Belediyenize sunduğumuz imar planı değişikliğinin meclisinizce görüşülüp kabul edilmesini saygılarımızla arz ederiz" denildi. PATRON ADANABİR 


Sabancı Holding ve Carrefour A.Ş. yönetimleri CarrefourSA'nın Adana'daki 3 gayrımenkulünü Adanabir A.Ş.'ye devretti. Bu devirle ilgili açıklamada şöyle denildi: " 12 Ocak 2015'de yapılan yönetim kurulu kararıyla Adana Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7654 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 156 bin 821 metrekare yüzölçümlü A.B.C. blok halinde kargir bina müştemilatı, B Zemin asma kat (bağımsız bölüm no 1) işyeri-süpermarket niteliğine haiz gayrimenkul, Adana Çukurova ilçesi Kireçocağı mahallesi 7654 ada 1 nolu parselde kayıtlı 156 821 metrekare yüzölçümlü A.B.C. blok halinde kargir binanın bağımsız bölümündeki dükkan niteliğindeki işyerleri, Adana Çukurova ilçesi Kireçocağı mahallesi 7654 ada 1 nolu parselde kayıtlı AB.C. bloktaki kargir bina ve müştemilatı niteliğine haiz Bzemin asma kattaki dükkan niteliğindeki yerler Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme AŞ.'ye devredilmiştir. SPK ONAYLADI 


Sermaye Piyasası Kurulu CarrefourSA şirketi aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin bir kısmının yeni kurulan Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletmeye devredilmesi suretiyle geliştirilecek kolaylaştırılacak usulde bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine onay verdi. SPK haftalık bülteninde şöyle denildi: "CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159 ile 179. Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 19. Ve 20. Maddeleri hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve kurulumuzun 2-23.2 sayılı "Birleşme ve bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde şirket aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin bir kısmının yeni kurulacak Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usûlde bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" 


SABANCI AVM'Cİ OLUYOR 


Haluk Dinçer Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 13 milyon 264 bin 693 TL'lik sermaye ile 27 Mart 2015'de kurulan Adanabir Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş.'nin son derece geniş kapsamlı bir amaç üzerine bina edildiği, şirket tarafından yapılan açıklamalardan anlaşılıyor. Adanabir'in başına Sabancı Holdingin en önemli isimlerinden Haluk Dinçer'in getirilmesi de bu görüşü pekiştiriyor. Adanabir'in, Adana'da Tekel Arazisine AVM ve CarrefourSA'nın imar düzenlemesini gerçekleştirerek açık alana 300'ün üzerinde rezidans yapmasından sonra, Sabancılara ait atıl olan fabrikalara da AVM yapmak üzere elatacağı tahmin ediliyor. İŞİ AVM VE KONUT 


CarrefourSA gayrımenkullerinin devredildiği Adanabir A.Ş.'nin iş konusu şu cümleyle özetleniyor: "Toplu Konut üretiminde, ülke koşullarına uyarlanabilen çağdaş teknolojilerin gelişmesini sağlayacak şekilde endüstriyel inşaat yöntemlerine öncelik verilmesini gerçekleştirmek. Şehir planlarının bu amaca uygun şekilde düzenlenerek açılacak yeni yerleşme alanlarında uydu kentler oluşturmak AVM işletmek, kiralamak, kiraya vermek, her nevi inşaat projelerini geliştirmek" Bu açıklama. Adanabir Gayrimenkul AŞ.'nin şehir planlarına müdahale etme girişimlerinin habercisi olarak yorumlanıyor. 


Adana Toros