Sabri Yiğit: Basit ve etkili bir vergi sistemi kurulmalı!

Sabri Yiğit: Basit ve etkili bir vergi sistemi kurulmalı!Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, "Uluslararası finans aktörlerini Türkiye'ye çekebilmek için yatırımcılar tarafından kabul görecek basit ve etkili bir vergi sisteminin kurulması önem taşıyor dedi...


Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, "Uluslararası finans aktörlerini Türkiye'ye çekebilmek için yatırımcılar tarafından kabul görecek basit ve etkili bir vergi sisteminin kurulması önem taşıyor dedi.Yabancı teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye ve özellikle merkezlerini İstanbul'a çekmek finans merkezi olma noktasında oldukça önem taşıyor. Tüketici elektroniği firması Digicom'un Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, "Ülkemizin dinamik ekonomisi, büyüme performansı, güçlü finans sektörü bu sektörde çalışan vasıflı iş gücü ile bölgesindeki diğer finans merkezi adaylarını geride bırakıyor" dedi. 


"New York, Londra gibi uluslararası finans merkezlerinin büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi bulunuyor" diyen Yiğit şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde uluslararası finans aktörlerini Türkiye'ye çekebilmek için hali hazırdaki finans merkezlerinin sahip olduğu birikimi ülkemize en etkin biçimde transfer etmek büyük önem taşıyor. Bir diğer önemli nokta ise tüm yatırımcılar tarafından kabul görecek basit ve etkili bir vergi sisteminin kurulması." 


Finansman maliyetleri 


Türkiye'deki orta ve küçük ölçekli şirketlerin finansman enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanmadığını, maliyetlerin çok yüksek olduğunu dile getiren Yiğit, "Bugün ekonomik performansı Türkiye'nin çok altında olan ülkelerdeki finansman maliyetleri Türkiye'nin çok altında. Bu da Türkiye'deki şirketlerin orta ve uzun dönemde plan yapmaları önünde büyük bir engel. Türkiye'deki her işletme eğer önümüzdeki 5 yıl içerisinde dışarıya mal satabilme yeteneğine sahip değilse hiçbir şekilde yaşama şansı yoktur" şeklinde konuştu. 


Yiğit, İstanbul'un bir finans merkezi olmayı başarabilmesi için şirketlerin özellikle Ar-Ge ve inovatif çeşitlilik gerçeğini kavrayıp bu alanlar da çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çekti. İstanbul'un ekonomik faaliyet düzeyi ve jeopolitik konumu ile New York, Londra, Tokyo, Şangay finans ekseninde yeni bir köprü olduğunu ifade eden Yiğit, önemli eksikliğin ise eğitim olduğunu söyledi. 


Yiğit, "Sağlıklı bir ekonomik yapı için gençlerin ihtiyaçlarına uygun tasarruf ürünlerini seçemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunun dışında kalifiye insanların İstanbul'da iş yapabilmelerini kolaylaştırmalıyız" dedi. 


SABRI YİĞİT'İN İFM NOTU 

¦ Hükümetin duyarlılığı 8 

¦ Regülatörler 6 

¦ Bireysel vergi sistemi 9 

¦ Kurumsal vergi sistemi 10 

¦ Yaşam kalitesi 6 

¦ Gayrimenkul kalitesi 8 

¦ Vasıflı işgücü olanağı 9 

¦ Uluslararası finans merkezlerine erişim 8 

¦ Dil ve kültür 5 

¦ Tedraikçilere erişim 7 

¦ İş altyapısı 8 

¦ Adil ve hakkaniyetli iş ortamı 7 

¦ Operasyonel maliyetler 7 BÖLGESELE YOĞUNLAŞMALI 


"Türkiye dış ticaretini özellikle ihracatının yüzde 6070'ini Türkiye merkezli 3 bin kilometrelik bir daire içinde yapıyor. Türkiye'nin öncelikli olarak bölgesel bir finans merkezi olmasına yoğunlaşmalı, bunu başardıktan sonra sonraki süreçte uluslararası finans merkezi olmak üzere hedef koymalıyız" diyen Yiğit şöyle devam etti: "Türkiye, etrafındaki komşu ülkeler -Doğu Avrupa, Kuzey ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Afrika kıtası olmak üzere model ülke konumunda, ekonomisinin son yıllardaki performansı bunun göstergesi. Dolayısıyla uluslararası finans merkezi olma yolundaki rekabette İstanbul işin daha çok gerisinde. Bu durumda bölgesel finans merkezi olma yolundaki planlar çok daha gerçekçi olur." 


Milliyet Gazetesi