Sahip olduğunuz konutu eşinize vasiyet edebilirsiniz!

Sahip olduğunuz konutu eşinize vasiyet edebilirsiniz!Posta gazetesi yazarı Tamer Heper;"Arsanın imarı iki kat iken ben bir kat yaptım,Bunu karıma vasiyet etmek istiyorum bu hali ile mümkün mü" diyen okucusunun sorusunu cevaplıyor 


Sahibi bulunduğum arsanın imarı iki kat iken ben bir kat yaptım, cins tashihi yapmadım içinde oturuyorum. Binamın hukuki eksiği yok. Bunu karıma vasiyet etmek istiyorum bu hali ile mümkün mü

Kat mülkiyeti kurulmadan bir bina kullanılabilir. Kat mülkiyeti kurulması mecburi değildir isteğe bağlıdır. Zaten tek kat binada kat mülkiyeti kurulmaz. Sizin malik olduğunuz gayrimenkul arsadır. Üzerindeki ise mütemmim cüz yani tamamlayıcı parçadır. Arsa
olan gayrimenkule sahip olan onun üzerindekilere de sahip olur. Dolayısı ile sahip olduğunuz gayrimenkulu elbette eşinize vasiyet edebilirsiniz. Vasiyet ettiğiniz gayrimenkule yani arsaya sahip olan üzerindeki eve de sahip olacaktır. Peki mahfuz hisseli mirasçınız var mı yok mu Vasiyetname yaparken bunu da göz önüne almanızı tavsiye ederim. Vasiyetnameyi de noterde yapm ki bir eksiklik olmasın.

Tamer Heper / Posta