28 / 05 / 2022

Sakarya'da 4.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya'da 4.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya İli Arifiye İlçesi'nde yer alan arsa Sakarya 2. Sulh Mahkemesi tarafından 14 Eylül 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası açık artırma usulüyle ihale edilecek.Sakarya Arifiye İlçesi'nde bulunan arsa 4 milyon 434 bin 310 TL bedelle Sakarya 2. Sulh Mahkemesi tarafınca satışa çıkacak.


Özellikleri: Sakarya İl Arifiye İlçe 5689 Parsel No, Hanlıköy mah. Mahalle/Mevkii, Parsel D-100 Adapazarı Düzce yoluna paralel yan yola cepheli şehir merkezine 74 km mesafededir.


Yüzölçümü: 13.193.97 m2


İmar Durumu: Arifiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2015 Tarih ve 2672 Sayılı yazısında Parselin E:0,60, Hmax=8,00m. Yapılaşma şartlarına haiz olduğu belirtilmiştir. Revizyon görecektir.


Kıymeti : 4,434.310,00 TL


KDV Oranı :%18


1. Satış Günü : 14/09/2015 günü 14:00 - 10:10 arası


2. Satış Günü : 13/10/2015 günü 14:00 - 10:10 arası


Satış Yeri : Sakarya Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma SalonuSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/6092 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/08/2015