Sakarya'da icradan 900 bin TL'ye satılık arsa!

Sakarya'da icradan 900 bin TL'ye satılık arsa!

Sakarya 3. İcra Müdürlüğü, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Köyü, 28K 1 pafta 363 ada 3 parselde yer alan 1.206 metrekare arsa vasıflı taşınmazı satışa sunuyorSakarya 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. SAKARYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/185 TAL.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1- TAPU KAYDI :  Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Adalı Serdivan Köyü 28K 1 Pafta 363 Ada 3 Parsel de kayıtlı Arsa vasıflı 1260,00 m2 alanlı taşınmaz.

ÖZELLİKLERİ : Konu parsel üzerinde B.A.K tarzda yapılmış 2 katlı yapı bulunmaktadır. Yapı natamam vaziyettedir. Kaba inşaat durumunda olmakla beraber, doğu cephesi ile iç bölümlerin bir kısmı duvarları tuğla ile örülmüş sıvasızdır. Güney, kuzey ve batı cephesinde duvar kapı-pencere doğramaları yapılmamış ancak bu cephelerde kolon ve giriş yüzeylerinin büyük bir kısmı granit-seramik kaplıdır. Yaklaşık 1.850 m2 inşaat alanında, zemin + 1 normal kat şeklindeki yapı üzerinde çatı vs de bulunmaktadır. Parsel düz ve eğimsiz bir tapografik arazi yapısına sahiptir. Çarşı merkezi ve alış veriş merkezlerine oldukça yakındır. Hiçbir ulaşım sorunu bulunmamakla tüm alt yapı hizmetlerinden de faydalanmaktadır

İMAR DURUMU : Küçük sanayi sahası içinde 2 kat imarlı alanda kalmaktadır.

SATIŞ SAATİ : 14:00 - 14:10 arasında    

MUHAMMEN BEDELİ: 900.000.00YTL.

Satış Şartları:

1-Satış 03.05.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Sakarya Adliyesi Mezat salonu açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 13.05.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile K D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz, üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23.03.2011 iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(IIK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.
B. 21163 (www.bik.gov.tr)


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com