17 / 08 / 2022

Samsarcom Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Samsarcom Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Cheppıh Inc Kurumsal Yönetim Danışmanlığı tarafından kuruldu.Samsarcom Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Cheppıh Inc Kurumsal Yönetim Danışmanlığı tarafından kuruldu.

Samsarcom Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) Her türlü gayrimenkullerin, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesini yapmak. 2) Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 6) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7). Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8) Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 9) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10). Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat isleri yapmak. 12). Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek. 13) Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14). Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15). Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı. 16) Her türlü inşaat malzemelerinin alımı-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 17) Emlak Danışmanlığı yapmak. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a)Şirket çalışma konusuyla ilgili malların ,depolanması, teshiri, ihracatı pazarlanması için depolar, marketler, mağaza ve ticarethaneler, bürolar servis ve dağıtım yerleri açabilir. b)Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve kefalet kredileri temin etmek. c)Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. ç)Şirketin faaliyet konularına giren isleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari isletmeler iştirak etmek, aracılık faaliyetini niteliğinde olmamak üzere ve onların hisselerini tahvillerini ve diğer gayrimenkul kıymetlerini almak, satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak gösterebilmek. d)Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine tesisler ile gayrimenkulleri almak, satmak, devir ve feragat etmek. Kiraya vermek, gayrimenkulleri üzerine irtifak, intifa, tesis etmek, intisap devir ve farağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, e)Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, f)Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı (know/how), franchising ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve devir ve feragat etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. g) Şirketin işgal mevzuu ile ilgili bayilik, acentelik, taşeronluk, distribütörlük, komisyonculuk ve mümessillik anlaşmaları, yapar, her türlü fason isleri yaptırır, taahhütlere girer.