11 / 08 / 2022

Samsun Tekkeköy'de 14 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Samsun Tekkeköy'de 14 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

T.C. Samsun İcra Dairesi, Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, Organize Sanayi mevkiinde yer alan fabrika binasını 13 milyon 993 bin 400 TL'ye satıyor...T.C. Samsun İcra Dairesi tarafından, Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, Organize Sanayi mevkiinde yer alan fabrika binası 13 milyon 993 bin 400 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 10 Şubat 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. SAMSUN İCRA DAİRESİ 2017/1083 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun ili Tekkeköy ilçesi Tekkeköy mah. Organize sanayi mevkii 83 ada 13 parselde kayıtlı 5610 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde inşaat ruhsatına göre 2250 m2 Fabrika binası ve 660 m2 idari bölüm olmak üzere toplam 3210 m2 inşaat alanlı yapıdır. Organize Sanayi Bölge müdürlüğünde bulunan mimari projesinde yapı ön kısmında bulunan 2 katlı idari bina ila bu binaya bitişik durumda bulunan tek katlı prefabrik beton elemanlardan oluşan fabrika binasından oluşmaktadır. İdari binanın 3 katlı olduğu ve mimari projeden farklı olarak fabrika cephesi boyunca ilerlediği, arka kısımda bulunan fabrika binasının zemin üzerinde bir katı daha bulunduğu, ayrıca fabrika binasının Cumhuriyet caddesi cephesiyle arka cephe ve komşu parsele kadar olan kısmıda kapatılarak imalathaneye ek olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. İdari bina ile ilgili olarak; Betonarme yapı karkas yapı sisteminde yapılmış olan bina zemin + 1.kat + 2.kattan oluşmaktadır.İdari bina zemin katı yaklaşık 300 m2'dir.1.kat ve 2. kat yaklaşık 330 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı yaklaşık 960 m2 dir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı olan binanın orta kısmında silikon cephe giydirme sistemi bulunmaktadır. Pencereleri renkli alüminyum doğramadır. Binada ; giriş kısmı ve merpen basamakları doğal granüt kat alanları ise granit seramiktir. Merpen korkulukları alüminyum boru profilden imal edilmiştir. İç cephe sıvası ve boyası yapılıdır.İdari kısımla 1. kat ahşap bölmelerle ayrılmıştır.2.kat ise müdür odası toplantı odası gibi bölümlerle ayrılmıştır. Islak hacimler seramikle kaplıdır. Binada doğalgaz ,kombili panel radyatörlü kalorifer sistemi mevcuttur. Fabrika binası ruhsat ve mimari projesine göre toplam 8,5 m sacak altı yüksekliği bulunan zemin katı 2550 m2 ve 1. katı yaklaşık 2300 m2 alanlı olmak üzere toplam 4850 m2 inşaat alanlıdır.Bununla birlikte fabrika binasının doğu ve batı binasında bulunan parsel sınırına kadar olan kısımlar toplam yaklaşık 4100 m2 olup fabrika binası ek imalathane olarak kullanılmaktadır. Ana fabrika binası betonarme temel soket sistemi üzerinde prefabrik yapı elemanlarıyla inşa edildiği 1. kat kısmı ise çelik konstrüksiyon iskelet sistemi üzerinde plak döşeme ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Zemin döşemesi perdahlı parlk betondur. Duvar sıvası ve boyaları yapılıdır.Çatı kısmı ışıklandırmalı trapez saç ile kaplıdır. Ana fabrika binasına ek olarak yapılan kısımlar genel olarak çelik konstrüksiyon iskelet sistemi ile yapılmış olup ; 2 kat olarak yapılmıştır. Dış cephesi sandviç panel ile kaplıdır. Bir kısım çatısı arduvazlı memran bir kısmı ise trapez saç ile kaplıdır. Taşınmazın bulunduğu parsel Samsun Organize Sanayi bölgesi içerisinde, Kızılırmak sok. ile Cumhuriyet cad. kesişiminde bulunmaktadır. Mevcut yollardan Organize Sanayi caddesine 300 metre , Atatürk bulvarına(Samsun-Ordu Karayolu) 1.8 km , Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu ve yeni yapılan futbol stadyumuna 3-4 km, Havaalanına 15 km uzaklıkta olup , yapı topografik açıdan eğimsiz düz bir arsa üzerine kurulmuştur. Çevresinde fabrikalar, Sanayi tesisleri , küçük orta ölçekli işletmelerin bulunduğu sanayi siteleri bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşma büyük ölçekte tamamlanmış durumdadır. Ulaşım sorunu yoktur. Ulaşım belediye otobüsleri, minübüs ve raylısistem ile yapılmaktadır. Elektrik , telefon gibi hizmetlerin yanında her türlü belediye hizmetinden( su, kanalizasyon, temizlikvb. ) de yararlanmaktadır.Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur."şerhi vardır.Uygunluk görüşü olmayanlara taşınmaz tescili yapılmayacaktır.Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakta olup ; OSB Uygulama Yönetmeliğinin "Tapu Verme "başlığı altında düzenlenen 58/6 bendinde "(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur."şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır."şeklinde düzenlenmiştir. Yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54.maddesinde "Kurulamayacak Tesisler " başlığı altında düzenleme yapılmıştır.
MADDE 54 – (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) İhtisas OSB'nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB'lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler,
9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,
kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
c) OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB'nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,
müstesnadır.
(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB'lerde, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir." şeklindedir.
Adresi : Kutlukent Mah.Cumhuriyet Cad.8.Samsun Osb Tekkeköy Tekkeköy / SAMSUN
Yüzölçümü : 5.610 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında sanayi alanı E:0,50 yere isabet etmektedir.
Kıymeti : 13.993.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/02/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/03/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye Binası B BLok 3.Kat) 19 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:17/A İlkadım-Samsun

Samsun Tekkeköy de 14 milyon TL ye icradan satılık fabrika binası!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Samsun İcra Dairesi'nin TR**********************60 nolu iban numarasına dosya numarası,TC/Vergi no yazılı vaziyette yatırılarak dekontun ibraz etmesi gerekmektedir. Nakit para ile yapılacak başvurular İcra İflas Kanunu 9. Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17/2/2021 tarih, 2021/254-244 E/K sayılı onama kararı gereğince ihaleye kabul edilmeyecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının istiraki halinde alacagı mezkur nispet raddesinde ise I.I.K.nun 124/4. Madde geregince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satıs harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.Satış ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda elektronik ve gazete ilanı tebliğ yerine sayılcaktır

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1083 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.