Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi, Humoud Saleh M Alsenıdı tarafından 30 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Arnavutköy, Ömerli Mahallesi, Kazan Sokak'ta kuruldu.Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi, Humoud Saleh M Alsenıdı tarafından 30 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Arnavutköy, Ömerli Mahallesi, Kazan Sokak'ta kuruldu.


Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde,parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı    kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 10-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 12-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteleryapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. 14-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16-Konusuna giren tüm dallarda ve konusu ile ilgili hammadde,yardımcı madde,sarf malzemeleri,işletme malzemeleri,yarımamul ve mamul malzemelerin ithalatını,ihracatını,toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.17-Konusuna giren tüm dallarda müşavirlik hizmetleri yapmak.18-Konusuna giren tüm dallarda imalat ve üretim yapabilir.Bunun için imalathaneler,fabrikalar,sınai tesisler kurabilir.19-Konusu ile ilgili yerli ve yabancı her türlü teknik yardım,bilgi,patent,ihtira beratı,lisans,marka,ruhsatname,imtiyaz ve sair haklar satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir ve devredebilir.20-Konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü yapıp,yaptırıp,satın alabilir ve satabilir.Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek ve sair haklar tesis ettirebilir.Üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve sair haklar tesis ettirebilir.21-Konusu ile ilgili her türlü reklam,promosyon ve sair tanıtım işleri yapabilir,yaptırabilir.22-Konusuna giren tüm dallarda panayır ve sergiler düzenleyebileceği gibi düzenlenmiş fuar,panayır ve sergilere iştirak edebilir.23-Amacını gerçekleştirebilmesi için,konusu ile ilgili tüm dallarda toptan ve perakende satış mağazaları,depo,şubeler açabilir,satış ve pazarlama teşkilatı kurabilir,bayilik,acentelik verebilir.Yurtiçi veya yurtdışı firmalardan mümessillik alabilir ve verebilir.24-Amacını gerçekleştirebilmek için iç ve dış piyasalardan,bankalardan kredi alabilir.25-Konusuna giren tüm dallarda,yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda,yurtiçinde ve yurtdışında firmalara,holdinglere iştirak edebilir,ortaklıklar kurabilir,kurulmuş şirketleri devir alabilir.


Sanada Emlak Ticaret Limited Şirketi adres: Arnavutköy, Ömerli Mahallesi, Kazan Sokak 7