Sanal icra dairesi uygulaması geliyor!

Sanal icra dairesi uygulaması geliyor!

Yargı Reformu Stratejisine göre, icra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanıyor.Bu kapsamda yeni icra daire modeli yangınlaştırılarak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisinde, icra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil yeni bir mevzuat hazırlanacak. Yeni icra dairesi modelinin yangınlaşmasıyla, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile icra ve iflas sisteminin yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecek. İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısını düzenleyen müstakil bir mevzuat hazırlanacak, yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak, sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak.

İcra ve iflas sistemi meslek mensuplarının yer aldığı bir denetim grubu oluşturularak, lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilmesi ve tasfiye usulünün yeniden düzenlenmesiyle yedieminlik müessesesi ıslah edilecek. Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetler azaltılacak. Bu amaçla da icra harç ve masraflarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanının kaldırılması suretiyle takip masrafları, satış süreci hızlandırılarak muhafaza ücreti ve diğer masraflar azaltılacak. İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecek.


Pilot dava uygulmasına geçilecek 

Yeni mevzuata göre, idari yargılama usulünün sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması sağlanacak. İdari uyuşmazlıklara ilişkin grup davalarda, pilot dava uygulamasına geçilecek. İdari yargıda gerekçeli karar yazılmasına süre getirilecek, tek hakimle görülen dosyaların kapsamı genişletilecek. Bazı uyuşmazlıklarda tanık dinlenebilmesi sağlanacak, dosyanın tekemmül sürecinde bazı usulle ilgili işlemlerin sadeleştirilmesi suretiyle daha hızlı karar verilmesinin önü açılacak.

Uzlaştırma hükümlerinin kapsamı genişliyor 

Yargı Reformu Stratejisinin "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması" amacı kapsamında, ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolları geliştirilecek. Uzlaştırma öngören hükümlerin kapsamı genişletilecek, suça sürüklenen çocuklara özgü uzlaştırma modeli oluşturulacak. Uzlaştırma bürolarının kapasiteleri artırılacak, uzlaşmanın önemine ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak.

Hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemleri yaygınlaştırılacak. Mahkemeyle bağlantılı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri geliştirilecek. Mahkeme temelli aile arabuluculuğu uygulaması getirilecek. Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru, dava şartı olacak. Bazı uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacak. Tensip zaptıyla taraflar, sulhe hazırlık işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilecek. Sulh yoluyla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması halinde, nispi karar ve ilam harcı yerine maktu harç alınacak.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Danışma Kurulu oluşturulacak

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenli etki analizleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Danışma Kurulu" oluşturulacak. Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda, sulh müessesesi etkili uygulanacak. İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine başvuru zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca, İdare bünyesindeki sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak, uygulama ve içtihatların gözetilmesi suretiyle idare aleyhine sonuçlanabilecek davalardan vazgeçme, feragat ve kanun yoluna başvurulmaması hususlarındaki uygulama geliştirilecek.