Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Burak Baykal tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Aralık'ta Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi, Papatya Residence 1'de kuruldu.


Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Burak Baykal tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 10 Aralık'ta kuruldu. 


Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıça şunlardır :  1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane,otopark,otel inşaatlarını yapmak, satmak,satın almak kendi hesabına arazi ve arsalar almak,satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı binalar yapmak.  2-Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle daireler,meskenler,konutlar, siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ev,apartman,işyeri ,çatı piyesi,çelik villa,otopark,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine tapu dairelerinde ipotek almak ,vermek,bunları fek etmek intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.Her türlü gayrimenkullerin danışmanlık ve komisyonculuğunu yapmak.  2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat  taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler,esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,kredi alma sözleşmelerini akdetmek, banka kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak  ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis edebilmek,   3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satın almak satmak, kiraya vermek.  6 Her nevi inşaat malzemelerinin , makinelerinin toptan ve perakende alım satımı, imalatı, dahili ticareti, pazarlaması,  7.Her türlü inşaat malzemesinin ithali, ihracı, transit ticaret ve pazarlamasını yapmak, 8. Hazır beton ve her türlü prefabrik yapı elemanları ihracatı, ithalatı, transit ticareti ve pazarlamasını yapmak, 9. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 11.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının ve konutların saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, iç dış cephe mantolama su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 12. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14. Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. .İnşaat Yönünden yurtiçi ve yurdışı şirket ve şahıslardan iş makinesi,vinç,kepçe,dozer,kuleli vinç kiralamak,kiraya vermek,satın almak ithalini ve ihracatını yapmak.                            Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan.

 

Sanbay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi, Papatya Residence 1, 1998 Sokak, No:4 Daire:195.