29 / 01 / 2023

Şanlıurfa Eyyübiye'de 81 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2 arsa satılıyor!

Şanlıurfa Eyyübiye'de 81 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2 arsa satılıyor!

Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş, Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kadıkendi ve Yenice mahallelerinde yer alan 2 adet arsayı satıyor. İşte fiyatlar ve merak edilenler...İlan metni:

EYYÜBİYE BELEDİYESİ
TURKUAZ HİZMET SANAYİ VE TİCARET A.Ş
TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

1-Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu muhammen bedeli, geçici teminat belirtilen Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

S.NOİLÇEMAHALLEADAPARSELCİNSİALAN (M2)MUAMMEN BEDELGEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
 
 
1EYYÜBİYEKADIKENDİ3813ARSA2268,7510.890.000,00₺326,700,00₺13.10.202210:00 
2EYYÜBİYEYENİCE4345       15ARSA195,481.000,00₺2.430,00₺10:30

2- İhale Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA adresinde  Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş toplantı salonunda 13/10/2022 Perşembe Günleri Yapılacaktır.
3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA Turkuaz A.Ş Müdürlüğü de görüle bilir ve 4345 ada 15 parsel için 500 (BEŞYÜZ)TL – 381 ada 3 parsel için 1.000,00 TL (BİN) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhale teklifi olanların ihale dokümanı satın almak zorundadır.( Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi banka hesabı Vakıfbank Haliliye Şubesi TR84 0001 5001 5800 7303 3064 25 nolu İban numarasına şartname bedeli yatırılacaktır.)
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a)2886 Sayılı D.İ.K.’NUN 45. Maddesi gereğince,
b) Geçici teminat bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’un 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu, ( Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi banka hesabı Vakıfbank Haliliye Şubesi TR84 0001 5001 5800 7303 3064 25 nolu İban numarasına Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.)
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) T.C Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti ( gerçek kişi için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi(gerçek kişi için,)
f) Noter tasdikli imza sirküleri,
g)Türkiye‘de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasında veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) isteklinin ortak girişim olması halinde yukarda istenen belgeler dışında şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi halinde yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k) Vekâleten ihaleye katılma halinde yukarda istenen belgeler dışında istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 12/10/2022 Günü saat 16:30‘a kadar Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Hizmet Sanayi ve Ticaret A.Ş Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eyyüp Nebi Mah. 3538.Sokak no:2/1 Eyyübiye ŞANLIURFA adresine teslim edeceklerdir.
6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklif 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklif ihale saatinden önce komisyon oluşması şarttır.
7-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8-) ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.

Şile Belediyesi 36 adet arsa satıyor! İstanbul'da büyük fırsat!

Antalya Kaş'ta 4 bin metrekarelik arazi 2.1 milyon TL'ye satılıyor!

Balçova Belediyesi 2 adet konutu satıyor! Ev alacaklar şimdi bakın!

Tavşanlı Belediyesi Yalova'da arsa satıyor! Yatırımcılar dikkat!

 
Geri Dön