17 / 08 / 2022

Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat ihalesi!

Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da kat karşılığı bina inşaat işi ihale edecek. İhale 18 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da kat karşılığı bina inşaat işi ihale ediyor. İhale 18 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

ŞANLIURFA İLİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1- Şanlıurfa İli, Haliliye ilçesi, Ertuğrulgazi mahallesi 5734 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 2146,66 m² yüzölçümlü;7 nolu parselde kayıtlı 2147,38 m² yüzölçümlü; 8 nolu parselde kayıtlı 2199,89 m² yüzölçümlü; 9 nolu parselde kayıtlı 2158,21 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY’ın uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine ait
tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması (Kızılay’a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği KIZILAY adına
yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

Şanlıurfa da kat karşılığı inşaat ihalesi!

2- İhale aşağıda belirtilen günde yapılacak olup katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belirtilen tutar dikkate alınarak teminat ve şartname bedelinin yatırması gerekmektedir.
3- Belirtilen parseller birlikte değerlendirilecek olup, tüm parseller için toplu teklif alınacak, parseller için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
4- Firmalar, teklifleri ile birlikte yapılacak olan kat karşılığı ihale için en az 2.500.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.
5- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığından temin edilebilecek olup şartnameler 500,00 TL karşılığında satılacaktır. Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar  Ankara  Kurumsal Şubesi TR36 0001 0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir.
İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
6- Firmaların ihale zarflarını en geç 18.01.2022 günü saat 10:00’e kadar “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
7- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.01.2022 günü saat 10:00’da “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
9- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
10- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.