Şantiye şefleri birden fazla inşaatta çalışabilir mi? 

Şantiye şefleri birden fazla inşaatta çalışabilir mi? 

Samsun İnşaat Mühendisleri Odası’nda bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, şantiye şeflerinin birden fazla inşaat alanında çalışamayacağını dile getirdi. 


TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öncü’nün başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, şantiye şefliği konusundan basın açıklama yaptı. Milliyet'te yer alan habere göre; kurul adına konuşan Öncü, “Bilindiği üzere şantiye şefliği; yapı üretimi veya mimarlık-mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenme işidir. Şantiye şefinin önemli görevleri bulunmaktadır; bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması işçi sağlığının gözetilmesidir”  dedi.

Şantiye şefleri birden fazla inşaatta çalışabilir mi? 

Türkiye topraklarının yüzde 93’ünün aktif deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Öncü, “Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır. Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü durumundadır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önemdedir. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gerektiren bir görevdir” diye konuştu.

 Şantiye şefleri birden fazla inşaatta çalışabilir mi? 

Mevcut koşullarda nitelikli bir hizmet verilmesinin imkansız olduğunu söyleyen Öncü, “Bir mühendisin 5 ayrı iş yerinde şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir” dedi.

Şantiye şefi aynı anda en fazla 5 ayrı yapım işini üstlenebilecek!