Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi, 500 bin TL'lik sermaye bedeli ile 27 Mart 2015 tarihinde Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Bağdat Caddesi, 392 Bodrum Kat 'ta kuruldu.Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi, 500 bin TL'lik sermaye ile 27 Mart'ta kuruldu. 


Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt vemontaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemeleri ile her türlü yapıların banyo , mutfak tuvalet ,yaşam alanı mekanlarında kullanılan sıhhi tesisat malzemeleri , donanımı veekipmanlarının , yapı gereçlerinin ve ev eşyalarının imalat, ithalat ve ihracatını dağıtım ve satışını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapmak. Parselasyon planlarını yapmak. İslah-imar planları ve uygulama işlemlerini yapmak. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. 2- Yasal mercilerden izin almak kaydıyla her türlü yazılı ve görsel basım, yayım faaliyetlerinde bulunmak bunlarla ilgili süreli veya süresiz dergi ,kitap, gazete ,broşür çıkartmak yine bu faaliyetleri bilgisayar aracılığı ile internet ortamında da yapmak. Her türlü matbaa faaliyetinde bulunmak 3) Yurt içi serbest bölge, teknopark ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihsal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince şirketin konusu ile ilgili imalat, ticaret, ithalat, ihracat, reeksport ve transit ticaret işlerini gerçekleştirmek. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak etmek 4)Tubitak ve benzeri devlet ve özel sektör tarafından verilen teşviklere yapacağı projeler kapsamında müracaat ederek bu teşviklerden faydalanmak 5- İç ve Dış turizm faaliyetleri ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla seyahat acentesi faaliyetinde bulunmak, Her türlü yurtiçi ve yurt dışı turlar düzenlemek, Yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel, akademik, siyasal ve kültürel amaçlı ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek ,bunları organize etmek 6)-Şirket her türlü küçük tip (Kişisel ev tipi ,ticari ve sanayi tipi bilgisayarlar, yazıcılar, bilgisayar bağlantılı sistemler, elektronik görüntü sistemleri, telli, telsiz elektronik ,elektromekanik iletişim, otomasyon, tıbbi ve kontrol ve ölçme cihazları ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının toptan veya perakende alınıp satılması bunların ithali ,ihracı ,tasarımı, üretimi ,programlanması ,bakım ve onarımlarının yapılması ,kiraya verilmesi, kiralanması Elektronik ve Bilgi işlem sistemleri konusuna giren her türlü emtia , mamul, yarı mamul ve yedek parçaların imalatı ,alım ve satımı iler ilgili ticari ve sınai faaliyette bulunmak. Bilgisayar teknolojisinden faydalanarak yetkili mercilerden izin almak kaydıyla her türlü veri iletişim hizmetlerinin verilmesi faaliyetine bulunmak 7)Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı. 


Sarıçiçek İnşaat Anonim Şirketi adres: Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Bağdat Caddesi, 392 Bodrum Kat.