Sarıyer İstinye'de 6.5 milyon TL'ye icradan satılık konut!

Sarıyer İstinye'de 6.5 milyon TL'ye icradan satılık konut! Sarıyer İstinye'de 6.5 milyon TL'ye icradan satılık konut!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye mahallesi 1538 ada, 2 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz 6 milyon 500 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye mahallesi 1538 ada, 2 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz 6 milyon 500 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:05'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/3539 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri :İstanbul İl, Sarıyer İlçe , İstinye Mahalle/mevki , 1538 Ada No: 2 Parsel No: 6027/240000 Arsa Payı , B7 Blok, 2. Kat, 5 No'lu Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa Olan, Bağımsız Bölüm Niteliği Çatı Piyesli Konutun Tamamıdır. Satışa konu taşınmaz; mesai saatlerinde kapalı olduğundan dosyasında bulunan İstanbul 10.İcra Müdürlüğünün 2017/5134 Esas sayılı dosyadaki 15.12.2017 tarihli Bilirkişi Raporu dikkate alınarak rapor tanzim edilmiştir. Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 1.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, asansör ve kalorifer tesisatı mevcut, blokta normal katlarda ikişer daireli ana binanın 2.normal kat ve çatı katında yer alan dairenin, 2.kat esas daire kısmı antre, balkonlu salon, mutfak, ebeveyn yatak odası, banyo-WC, antreden dahili merpen ile çıkılan çatı piyesinde antre, teraslı oda, bir tanesi ebeveyn banyosu ve giysi odası ihtiva eden iki yatak odası, koridor, oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, 316m2 brüt alana sahip, seramik ve lamine parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-wc duvarları fayans kaplı, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları mevcut, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, kalorifer ısıtmalıdır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almakta olup, site dahilinde açık ve kapalı yüzme havuzu, sosyal tesisler ile giriş ve çıkışta güvenlik mevcuttur.
Adresi : İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi,Karadeniz Sokak, Seba Akdağ Dream Sitesi, B7 blok 2.kat Sarıyer-İstanbul
İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 16.07.2018 tarih ve 4042 sayılı imar durum belgesine göre Sarıyer, İstinye Mahallesi, 1538 ada, 2 parsel sayılı yer; Boğaziçi Sit Alanı, Gerigörünüm Bölgesi, siluet alanı dışında kalmaktadır. Adı geçen parsel, 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan'nda.; TAKS:0.15 KAKS:0.45 maksH:9.50m. yapılanma şartlarında konut lejantında kalmaktadır. Ayrıca parselde bulunan 48 bağımsız bölüm için 20.06.2007 tarih, 41, 41/1,.....41/8 sayılar ile Yapı Ruhsatları düzenlenmiş, ruhsatların 5 yıllık yasal geçerlilik süresi dolmuş bulunmaktadır. Ancak, söz konusu parseli de kapsayan bölgede yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madde uygulaması, İstanbul ö.İdare Mahkemesinin 28.09.2010 tarih, 2009/839 Esas, 2010/1547 sayılı karar ile iptal edildiğinden dolayı imar uygulaması yapılamamaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/05/2016 Tarih ve 2016/485 Esas Sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (3. Kişilere devrinin önlenmesi için)
Tesciline yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır. (Tescil edilecek paya ilişkin şerhler hanesinde 30/08/2018 Tarih ve 5741 Yevmiyeve 07/09/2018 Tarih 9096 Yevmiye numaralı İcrai Haciz mevcuttur.
Aile konutudur. (15/01/2010 Tarih -338 Yevmiye)
Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/05/2020 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/06/2020 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3539 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.