Sarıyer Seba Royal Konakları'nda 6 milyon TL'ye satılık villa!

Sarıyer Seba Royal Konakları'nda 6 milyon TL'ye satılık villa!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul Sarıyer İlçesi'nde Seba Royal Konakları'nda yer alan villayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.


İSTANBUL 10. İCRA DAİRE TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Özellikleri: İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, istinye Mahallesi, Beşeoğlu Deresi ve Kaplıca Mevkiinde kain, 380 ada, 53 parsel sayılı 33.065,14m2 miktarlı arsa üzerinde 10/550 arsa paylı, bodrum+zemin+çatı kattan müteşekkil B13 Bağımsız bölümlü tribleks meskenin tamamı. Satışa konu taşınmaz Seba Royal konaklan sitesinde yer almaktadır. Site yetkililerinden edinilen bilgiye göre site toplam 40 villadan oluşmaktadır. 15 tanesi müstakil villadır, diğer 25 tanesi dubleks dairelerden oluşmaktadır. Her birinde 4 dubleks daire mevcuttur. Söz konusu taşınmaz müstakil villadır. Site oldukça bakımlı ve düzenli bir sitedir. Sitenin sosyal tesisi tenis kortu, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat güvenlik mevcuttur. Söz konusu taşınmaz kilitli olduğu için keşif günü gezilememiştir. Site yönetiminden ve site sakinlerinden bilgi edinilmiştir. Taşınmaz bahçe içerisinde yer almaktadır ve kendine ait yüzme havuzu vardır. 1 bodrum + zemin + 1 normal + 1 çatı katı bulunmaktadır. Bodrumda 1 salon, 1 açık mutfak ve wc mevcuttur. Salon bahçeye ve havuza açılmaktadır. Zemin katta 1 salon, 1 mutfak ve 1 wc vardır, 1.katta 3 oda ve 1 depo vardır. Her odada ebeveyn banyosu yer almaktadır. Çatı katında iki oda ve bir banyo vardır. Bina giriş kapısı çelik kapıdır, iç kapılar mobilya kaplıdır. Taşınmazın içinin oldukça lüks inşa edildiği bilgisi edinilmiştir. Metrekare olarak brüt 450, net 380 metrekaredir.


Adresi: Poligon Mah. Seba Royal Konakları,Küme Evleri 13/b istinye, Sarıyer, İstanbul


İmar Durumu: Sarıyer ilçesi,istinyeMahallesi, 380 ada, 53 parsel sayılı yer 29/07/2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında TAKS;0,15 maksH:6,50m KAKS:0,35 yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.


Kıymeti: 6.000.000,00 TL

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü : 08/03/2016 günü 15:50-16:00 arası

2. Satış Günü : 07/04/2016 günü 15:50-16:00 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuSatış şartları:


1. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.icra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6. İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/12185 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilan olunur. 21/01/2016