Sarıyer'de icradan 11 milyon TL'ye satılık arsa!

Sarıyer'de icradan 11 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul 10. İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi'nde bulunan taşınmazı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 11 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumru Mahallesi'nde bulunan taşınmazı 11 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 26 Ekim 2020 günü gerçekleşecek.

İlan metni:

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2016/270 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , USKUMRU Mahalle/Mevki , - Ada No , 966 Parsel No , 10.724,95 Yüz Ölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: İstanbul İli, Sanyer İlçesi, Uskumru Köyü, Kilyos Caddesinden ayrılan Ovalı Sokakta, tapunun 966 parsel numarasında kayıtlı ve Ovalı Sokaktan 30 dış kapı numarası alan 10.724,95 metrekare miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kilyos Caddesinden ayrılan Ovalı Sokak üzerinde bulunan ve bu sokaktan 30 dış kapı numarası alan tamamı 10.724,95 metrekare alanlı tarla vasıflı taşınmazın üzerinde keşif tarihi itibari ile beş adet toplam 420,00 metrekare kapalı alanlı yapı olduğu görülmüştür. Kilyos Mezarlığının arkasında, Kuzey Çevreyolu viyadük altında bulunan parselin dosyasında bulunan 01.06.2018 tarihli Tapu kaydına göre parselin tapunun 145 parsel numarasında kayıtlı 13.720,00 metrekare, 10.10.2018 tarihli tapu kaydına göre parselin ifraz edilip tapunun 966 parsel numarası alan 10.724,95 metrekare olarak tescil edildiği anlaşılmıştır. Taşınmaz alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkandan kısmen istifade edecek konumda, yer almaktadır.
Adresi:Uskumru Köyü, Kilyos Caddesi,Ovalı Sokak, No:30Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2016 tarih, 20282 sayılı imar durum belgesine göre; San yer İlçesi, Uskumru Mahallesi 966 parsel (eski 145 parsel) 11.01.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kilyos- Demirciköy- Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama Planında II.Derece Doğal Sit sınırları içerisinde (R) ile tanımlanan “Rekreasyon Alanı” lejantında kalmaktadır. Plan notları gereği bu alanlarda; sadece halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, kamp alanları, piknik alanları, büfe, çay bahçesi, lokanta, gazino, bekçi kulübesi vb. kültürel açık alanlar, botanik parkları, spor alanları, açık otopark alanları vb. gibi mekan düzenlemeleri yapılabilir. Bu alanlarda jeolojik etüd yapılamadan hiçbir sabit yapı yapılamaz. MaxTAKS:0.05 VE Hmax:4.59 (tek kat) ve 250,00 metrekare inşaat alanını geçmemek şartı İle yukarıda belirtilen günübirlik kullanımlar yer alabilir. Yörenin karakterine göre cephe ve bina tipi K.T.V.K Bölge Kurulu olumlu görüşü ile belirlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onayı ile uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda mülkiyette kalacak şekilde uygulama yapılacaktır denilmiştir. -Kıymeti : 11.000.000,00 TL -KDV Oranı: Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Sarıyer de icradan 11 milyon TL ye satılık arsa!

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/270 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2020*Örnek no:27