Sarıyer'de 14.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Sarıyer'de 14.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de yer alan gayrimenkul 14 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.İstanbul İli Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de bulunan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 14 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : Söz konusu taşınmaz; Sarıyer İlçesi, Uskumruköy, Kayalan Mevkii, Kilyos Caddesi’nden ayrılan patika yol üzerinde, 3. Boğaz Köprüsü viyadüğün altında, yan parselinde Kilyos Musevi mezarlığı ve Kilyos Mezarlığı bulunan, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır harita üzerinden durum tespiti yapılan 145 parsel sayılı yerdir. 

Taşınmaz üzerinde farklı ölçülerde tek katlı 5 adet yapı bulunduğu, bu yapıların mesken, ağıl, depo, baraka vs. şeklinde plansız vaziyette oluşturulduğu, tel çitle çevrili arazinin içerisine girildiğinde, girişten viyadük yönüne doğru eğimin arttığı, giriş sağda yaklaşık 55,00 m2 konteyner ve üzerinde 20,00 m2 ahşap baraka, solda 77,00 m2 ağıl, 25,00 m2 baraka, iç kısımda sağda zemin kat+normal kattan ibaret 130,00 m2 yapı, arazinin üst kısmında 132,00 m2 yapı ve yanında 30,00 m2 baraka mevcut olduğu ve taşınmazda küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapıldığı, arazide parke taşla yol ve bahçe düzenlemeleri yapıldığı, boş vaziyette süs havuzu bulunduğu, değişik yaşlarda olmak üzere çeşitli meyve ve süs ağaçlan olduğu görülmüş olup, arazi içerisindeki yapılann izinsiz kaçak olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu taşınmaz, son yıllarda havaalanı inşaatının başlamasıyla da oldukça kıymetlenen Sanyer- Çatalca aksı üzerindeki Uskumruköy bölgesinde olup, bu bölgede özellikle villa tarzı yapılann yüksek yeşil alanlı, düşük yoğunluklu yapılaşma şeklinde rahat ve ferah bir yaşam sunularak çoğaldığı bilinmekte, ancak bahse konu taşınmazın gerek imar durumu yönünden bu tip yapılara uygun olmadığı, tarla vasıflı ve rekreasyon alanında kaldığı, 3. Köprü yolu viyadüğünün hemen altında kaldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu taşınmaz İkinci Derece Askeri Yasak Bölge olup; KKK.'lı 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal /İstanbul - 22/02/2018 tarihli yazısı gereği taşınmaz Türk Vatandaşlarına satılmasında sakınca olmadığı, Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere satışının uygun olmadığı ve Yabancı Sermayeli Şirketlere satışının ise izne tabi olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 14.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 29/06/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : İst. 10. İcra Müd. Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/270 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/03/2018