Sarıyer'de 46.2 milyon TL'ye icradan satılık 6 gayrimenkul!

Sarıyer'de 46.2 milyon TL'ye icradan satılık 6 gayrimenkul!

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde yer alan 6 gayrimenkulü 46 milyon 200 bin TL'ye satıyor...T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından, İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde yer alan 6 gayrimenkul 46 milyon 200 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 16 Temmuz tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2019/1476 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , SARIYER Mahallesi , 680 Ada No , 29 Parsel No , 189,06 Yüz Ölçümlü, Altında 2 Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Ev ve Apartman nitelikli taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: Sarıyer İlçesi, Merkez İlçesi, Yenimahalle Caddesi Sarıyer Deresi Sokak ile Bürümcük Sokakları kesişimin de bulunan tapuda 680 ada, 29 parselde kayıtlı, Bürümcük Sokaktan 14, Sarıyer Dere Sokaktan 1 ve Yenimahalle caddesinden 11 dış kapı numaralı 189,06 m2 yüzölçümlü, 'Altında 2 Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Ev ve Arsası' nitelikli taşınmazın ... Borçluadına kayıtlı 1/2 hissesi, diğer 4 borçlunun adlarına 1/8'er hissesi olmak üzere taşınmazın tamamı niteliğindedir, üç sokağa cepheli konumda olup bodrum kat + zemin Kat + 2 normal kattan müteşekkildir. Yapı Betonarme Karkas Statik Sistemde iki bina olarak İnşa edilmiştir. Yenimahalle Caddesi 11 kapı numaralı bölümde bodrum kat bitişikte ve aynı parsel içerisindeki 1 kapı numaralı yapının bodrum katı ile müşterek kullanılmakta ve girişi 1 kapı numaralı taraftandır. Yapının zemin ve normal katları lokanta olarak kiracı istimalindedir. Diğer köşede kalan 2. Yapının bodrum, zemin ve normal katı börekçi olarak İşletilmektedir. Teras bu lokanta ve börekçiye hizmet eder biçimde dizayn edilmiştir. Mahallerin zemin kaplamaları seramiktir. Duvarlar kısmen kağıt kaplıdır. Yapının toplam kapalı alanı yaklaşık brüt 800,00 m2' dir.
Adresi: Merkez İlçesi, Yenimahalle Caddesi, No:11 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgilerden özetle; Sarıyer İlçesi Sarıyer Mahallesi, 680 ada, 29 parsel sayılı yerin çarşı alanında kalmakta olduğu ve H.9,50m. irtifalı yapı yapılabileceğini, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onaylanan ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapilan Plan Lejantının geçerli olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti: 19.800.000,00 TL -KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf -Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın beyan hanesinde; İstanbul 17.Sulh Hukuk Mahkemesi nin 23/08/2012 tarih ile izale-i şuyu davası açılmıştır.
*28/08/2013 Tarih ve 2827 yevmiye numarası ile Sarıyer öngörünüm bölgesi (Boğaziçi Sit Alanı) Doğal ve Tarihi Sit şerhi bulunmaktadır.
*28/08/2013 Tarih ve 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı vardır. İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
*Taşınmazlar kaydındaki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır.Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii , 605 Ada No , 59 Parsel No , 12/44 Arsa Payı , 265,00 m2 Yüz Ölçümü , Asma Katlı Mağaza Nitelikli 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı,
Özellikleri: 12/44 arsa paylı, zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm Numaralı 'Asma Katlı Mağaza': Anataşınmazın zemin katında olup dahili merpen ile çıkılan asma katı bulunmaktadır. Arkadaki bahçe projesi hilafına dükkan alanına dahil edilmiştir. Bu haliyle dükkanın toplam alanı yaklaşık brüt 275,00 m2 olmaktadır. Camekanı ve giriş kapısı alüminyum doğrama, zemin kaplaması seramik duvarları sıvalı ve boyalı lavabo-wc mevcut olup beyazeşya ticareti yapılmaktadır.
Adresi: Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:93Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 10.000.000,00 TL KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : ***28/08/2013 Tarih ve 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı bulunmakta olup, İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
*** Taşınmazlar kaydındaki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır.
*** İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 23.08.2012 gün ve 2012/347E. Sayılı dosyasından izale-i şuyu davası açılmıştır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii , 605 Ada No , 59 Parsel No , 8/44 Arsa Payı , Mesken Nitelikli 1. Kat 2 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı, Özellikleri: 8/44 arsa paylı, 1. Kat, 2 Bağımsız Bolüm Numaralı 'Mesken'Anataşınmazın asma katın üstündeki 1. Normal katında yer almaktadır. Daireye çelik konstrüksiyon kapıdan girilmektedir. Salon+3 oda +mutfak banyo-wc + balkon mahalleri bulunmaktadır. Salon ve odaların zemin kaplamaları masif parke ıslak hacimler seramiktir. Ofis olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık brüt 113,00 m2 dir.
Adresi: Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:93 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 4.200.000,00 TLKDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca MuafKaydındaki Şerhler : İstanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 23.08.2012 gün ve 2012/347E. Sayılı dosyasından izale-i şuyu davası açılmıştır.28/08/2013 tarih 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı vardır.28/08/2013 Tarih ve 8099 yevmiye numarası ile intifa hakkı vardır. İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
Taşınmazlar kaydındaki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii , 605 Ada No , 59 Parsel No , 8/44 Arsa Payı , Mesken Nitelikli 2. Kat, 3 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı,
Özellikleri: Anataşınmazın 2. Normal katında yer almaktadır. Salon +3 oda +mutfak banyo-wc + balkon mahalleri bulunmaktadır. Salon ve odaların zemin kaplamaları masif parke ıslak hacimler seramiktir. Pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Çelik konstrüksiyon giriş kapılı olup ofis olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık brüt 113,00 m2 dir.
Adresi: Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:93 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : 03/09/2012 Tarih ve 6607 yevmiye numarası İstanbul 17.sulh mahkemesi 23/08/2012Tarih ve 2012/347 esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile izale-i şuyu davası açılmıştır.
***28/08/2013 Tarih ve 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı bulunmakta olup, İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
Taşınmazlar kaydındaki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii , 605 Ada No , 59 Parsel No , 8/44 Arsa Payı , Mesken Nitelikli, 3. Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı,
Özellikleri: 8/44 arsa paylı, 3. Kat, 4 Bağımsız Bölüm Numaralı 'Mesken' Anataşınmazın 3. Normal katında yer atmaktadır. Salon +3 oda +mutfak banyo-wc + balkon mahalleri bulunmaktadır. Daireye çelik konstrüksiyon kapıdan girilmektedir. Salon ve odaların zemin kaplamaları masif parke ıslak hacimler seramiktir. Pencereleri ısıcamlı pvc doğramdır. Konut olarak kullanılmaktadır. Kat kaloriferli ve yaklaşık brüt 113,00 m2 dir.
Adresi: Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:93 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : 03/09/2012 Tarih ve 6607 yevmiye numarası İstanbul 17.sulh mahkemesi 23/08/2012Tarih ve 2012/347 esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile izale-i şuyu davası açılmıştır.
***28/08/2013 Tarih ve 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı bulunmakta olup, İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
Taşınmazlar kaydındaki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçe , Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii , 605 Ada No , 59 Parsel No , 8/44 Arsa Payı , Mesken Nitelikli, 4. Kat, 5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı,
Özellikleri: 8/44 arsa paylı, 4. Kat, 5 Bağımsız Bölüm Numaralı 'Mesken'Anataşınmazınçekme katında yer almaktadır. Çekme kat projesi hilafına tam kata iblağ edilmiştir. Salon +3 oda +mutfak banyo-wc + balkon mahalleri bulunmaktadır. Daireye çelik konstrüksiyon kapıdan girilmektedir. Salon ve odaların zemin kaplamaları masif parke ıslak hacimler seramiktir. Pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Mutfakta tezgah altı ve tezgah üstü modüler dolap bulunmaktadır. Banyoda vitrifîye elamanlar vardır. Konut olarak kullanılmaktadır. Kat kaloriferli ve yaklaşık brüt 113,00 m2 dir.
Adresi: Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:93Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 3.800.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : 3/09/2012 Tarih ve 6607 yevmiye numarası İstanbul 17.sulh mahkemesi 23/08/2012Tarih ve 2012/347 esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazısı ile izale-i şuyu davası açılmıştır.
***28/08/2013 Tarih ve 7514 yevmiye numarası ile intifa hakkı bulunmakta olup, İİK.'nın 132. Maddesi uyarınca intifa hakkından ari olarak satılacaktır.
Taşınmazlar kaydındakiİstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şerhleri korunarak satılacaktır. . Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 13/08/2021 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
605 ADA 59 PARSEL 1-2-3-4-5- NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK İMAR DURUMU: Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazmış olduğu 20.03.2019 tarih ve 1639 sayılı yazılarında; Sarıyer İlçesi, Merkez Mahallesi, Mesarburnu Mevkii, 605 Ada, 59 Parsel sayılı yerin Boğaziçi Alanı Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki ve sorumluluk alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Ancak 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsünün uygulanacağı bilinmektedir.
605 ADA 59 PARSEL 1-2-3-4-5- NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satış konusu taşınmazın; İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Merkez Mahallesi, Meserburnu Mevkii, 605 Ada, 59 Parselde kayıtlı Meserburnu Caddesinden 93 dış kapı numarasında bulunan 265,00 m2 yüzölçümlü yerde Bîr Mağaza ve Dört Kat Meskenden İbaret Kargir Apartman vasıflı taşınmazda; 12/44 arsa paylı, zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm Numaralı "Asma Katlı Mağaza" 8/44 arsa paylı, 1, Kat 2 Bağımsız Bölüm Numaralı "Mesken" 8/44 arsa paylı, 2. Kat, 3 Bağımsız Bölüm Numaralı "Mesken" 8/44 arsa paylı, 3. Kat, 4 Bağımsız Bölüm Numaralı "Mesken" 8/44 arsa paylı, çekme Kat, 5 Bağımsız Bölüm Numaralı "Mesken" in değişik paylarda ceman tamamı niteliğindedir. Satış konusu taşınmaz Keşif esnasında gezilip görülmüştür,
Anagayrimenkul Betonarme Karkas Statik sistemde günümüze göre 2. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş zemin kat + Asma kat + 3 normal kat + Çekme kattan müteşekkil toplamda 6 katlı olup 5 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı boyalıdır. Apartmana ferforje cümle kapısından girilmektedir. Katlara mermer basamaklı merpen İle çıkılmaktadır. Yaklaşık 47 yaşındadır.Ana taşınmazda elektrik, su, doğalgaz tesisatının mevcut olduğu, Belediye alt yapı hizmetlerinden azami derecede faydalanıldığı boğazın panoramik görüntüsüne haiz olduğu tespit edilmiştir.

Sarıyer de 46.2 milyon TL ye icradan satılık 6 gayrimenkul!

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1476 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.