Satış bedeli ödenmezse tescil talep olunamaz!

Satış bedeli ödenmezse tescil talep olunamaz! Satış bedeli ödenmezse tescil talep olunamaz!

Posta gazetesinden Tamer Heper sorulan soruları yanıtladı

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

1983'te bir satış vaadi sözleşmesi yapılmış. Satış bedeli ödenmemiş, tapuya da tescil edilmemiş. 27 yıl sonra tescil talep olunabilir mi? O.A.

Sorunun önemli birkaç noktası var. Birincisi, satış vaadi yapılmış diyorsunuz. Ancak bugün hâlâ vatandaşı otuz senedir aydınlattığım halde, şekle uygun satış vaadi yapılmıyor. Satış vaadinin özel şekli vardır. Bu şekle sizin satış vaadinde uyulmamış ise iş zaten baştan sakat. Bununla tescil talep olunmaz. Bunun yasal şekli noterde düzenleme şeklinde yapılmasıdır. Bu şekilde yapılmayan satış vaadi baştan geçersizdir. İkincisi satışın vaadolunduğu tarihten itibaren on yıl içinde tescil talep olunmalıdır. On yıl geçtikten sonra tescil talep olunamaz. Sizin olayınızdan bu yana 27 sene geçmiş. Artık tescil talebinde bulunulamaz. Tapuya şerh verilmiş olup olmaması sizin olayınızda önemli rol oynamıyor. Tapuya şerh, üçüncü kişilere satış durumunda üçüncü kişilere karşı hak talep edebilmek açısından önemli. Satıcıya karşı dava hakkını etkilemiyor.
Tamer Heper / Posta

pus