Satışı yapılamayacak taşınmazlar!

Satışı yapılamayacak taşınmazlar! Satışı yapılamayacak taşınmazlar!

Satışı yapılamayacak taşınmazlar, tapu siciline kayıtlı olmayan; kamu hizmetine tahsis edilmiş; orta malı niteliğinde; bazı şerh ve beyanlara tabi taşınmazlar ile iştirak halinde tasarruf edilen paylar olarak ifade ediliyor...


Satışı yapılamayacak taşınmazlar!


Satışı yapılamayacak taşınmazlar, tapu siciline kayıtlı olmayan; kamu hizmetine tahsis edilmiş; orta malı niteliğinde; bazı şerh ve beyanlara tabi taşınmazlar ile iştirak halinde tasarruf edilen payların tapuda satışı yapılamıyor. 


Tapu siciline kayıtlı olmayan taşınmazlar, henüz kadastrosu yapılmadığından tescili yapılamamış, zabıt defterinde de kaydı bulunmayan tapusuz taşınmazlar oluyor. Kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar, yol, park, meydan, hükümet konağı gibi bir kamu hizmetine ayrılmış taşınmazlardır. Orta malı niteliğindeki taşınmazlar, mera, yaylak, kışlak gibi taşınmaz mallar oluyor.


Bazı şerh ve beyanlara tabi taşınmazlar, mülkiyet hakkının başkasına naklini engelleyen ihtiyati tedbir, kamu haczi, konkordato ile verilen süre, iflas ilanı, aile yurdu, yükümlü mirasçı tayini gibi şerhler ya da bazı kanunlara göre öngörülen belirtmelere tabi taşınmazlardır. İştirak halinde tasarruf edilen paylar ise Medeni Kanun'a göre iştirak halinde mülkiyet devam ettiği sürece taksim edilmesi ve pay üzerinde tasarruf edilmesi mümkün olmayan taşınmazlar olarak ifade ediliyor. İştirak halinde tasarruf edilen paylar satışı yapılamayacak taşınmazlar olduğundan, mirasçı olmayan bir üçüncü kişiye de satılamıyor.Bağımsız bölüm satış sözleşmesi!
Ev sahibi değişirse kira sözleşmesi!
Belediyelerce konut satışı!
Devremülk devir sözleşmesi!Nagihan  AKDAŞ/Emlakkulisi.com