Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Deniz Eray Yüceer ve Ertan Tezgül ortaklığında kuruldu.Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Deniz Eray Yüceer ve Ertan Tezgül ortaklığında kuruldu.

Scandin Turkey Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Şirket ev, işyeri, fabrika ve diğer mekanlarda kullanılan ve makine olarak tanımlanan her türlü cihaz, alet ve bunların donanımlarının imalatını, montajını, satışını,satış sonrası hizmetlerini, ithalat ve ihracatını yapar, 2- Şirket ürettiği yada satışını gerçekleştirdiği her türlü makine ve ekipmanlara ait sarf malzemelerin, tedariki amacıyla, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda satış ağları kurar. Şirket bu faaliyetini bayilikler aracılığı ile de yapabilir. 3- Şirket kat ve daire karşılığı inşaatlar yaparak arsa sahipleri ile sözleşmeler akdeder, gayrimenkuller alır satar, kiralar, ipotek, intifa gibi ayni haklar iktisap edebilir. İnşa ettiği taşınmazları başkalarına devir ve ferağ, inşa ve ifraz, tevhit, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. 4- Arsa sahipleri ile anlaşarak veya arsa ve arazi satın alarak, mesken veya işyeri inşaatlarının yapılması, pazarlanması, gayrimenkullerin parsel ve imar durumlarının çıkarılması ile yeniden parsellenmesi işlemlerinin resmi ve özel müesseseler nezdinde takip edilmesi ve bu gayrimenkuller üzerinde irtifak, kat mülkiyeti tesis ettirilmesi, şufa haklarının sağlanması şirketin faaliyet konusu içerisindedir. 5- Şirket gayrimenkul işleri ile ilgili olarak her türlü özel ve kamu kuruluşları tarafından düzenlenen ihalelere girebilir. Her türlü gayrimenkul ile ilgili ekspertiz hizmetleri verebilir. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde taahhütlerde bulunur, ihale yolu ile alınan işleri kısmen veya tamamen taşeronlara yaptırabilir. 6- İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzeme, ekipman, iş makinesi, araç ve gereç ile bunlara ait yedek parçaların yurt içi ve yurt dışından temin edilerek alım satımı, pazarlanması şirketin faaliyet konusu içerisindedir. 7- Şirket her türlü dekorasyon, alt yapı, mimari tasarım, proje işleri ile peyzaj, projelendirme, düzenleme, yenileme işlemlerini gerçekleştirir.

Adres: Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. Özen Apt. No:2/53 KADIKÖY