Şehir hastaneleri projeleriyle ilgili 16 soru mecliste!

Şehir hastaneleri projeleriyle ilgili 16 soru mecliste! Şehir hastaneleri projeleriyle ilgili 16 soru mecliste!

Şehir hastaneleri ve kapatılan hastaneler meclis gündemine taşındı. CHPli Özkan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, şehir hastanelerine ve kapatılan hastanelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Özkan, sorusunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Özkan, ''Türkiye'de her 100.000 hastaya 176 doktor, yine her 100.000 hastaya 18B hemşire düşmekte, bu oranlarla OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktayız. Bursa Şehir Hastanesi'nin 16 Temmuz Salı günü 1355 yatak kapasitesi ile hasta kabulüne başlayacağı belirtilmiş, kapanacak olan Muradiye Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Ek Hizmet Binası ve Onkoloji Hastanesinden hasta nakillerine başlanmıştır. Taşınacak hastaneler bahsedilen tarihten itibaren hasta kabul etmeyeceklerdir. Gelişmiş ülkelerde çok fazla sayıda yatak ile hizmet veren hastane sistemlerinin zamanla verimli olmadığı ve ciddi sorunlarla karşılaşıldığından az yataklı ve daha fazla sayıda hastane sistemi benimsenmiştir. Dünyada uygulamasından vazgeçilen şehir hastaneleri sistemi, ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları dikkate alınmadan Bursa' da olduğu gibi Ülkemizin on kentinde yapımına başlanmış ve bir kısmı hizmete girmiştir. Hali hazırda hastanelerde hekim, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli kadro açığı önemli boyutlarda iken, şehir hastanesi ile ilgili Bursa' da ortak bir akıl oluşturulmamıştır. Bu konudan hareketle Sağlık Bakanımıza soruyorum'' diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın soruları:
1. Şehir hastanelerinde Hasta Garanti sistemi mi uygulanacaktır?
2. Şehir Hastaneleri için gereken arazi bedelsiz mi verilmiştir?
3. Şehir Hastanesi arazisine hotel, AVM, tıbbi firma ve eczanelere kiralanmak için ofis binaları yapılacak mıdır?,
4. Tüm İllerde ki Şehir Hastaneleri için üstlenici firmalara aylık kira bedelleri ayrı ayrı ne kadardır? Kira ödemesi döviz bazında mı yapılacaktır?
5. Şehir Hastanelerinde kaç işletme kalemi vardır ve bunların hangileri gelirleri üstlenici firmaya verilmiştir? Üstlenici firmaya verildiği bilinen laboratuvar hizmetleri faturalandırmaları döviz üzerinden midir?
6. Boşaltılan hastanelerde bulunan tıbbi araç gereçler ne durumdadır ve nasıl değerlendirileceklerdir?
7. Kapatılan hastaneler ile ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunulacaktır?
8. Şehir Hastanesinde görev alacak personel ihtiyacı ve personel eksikliği ne boyuttadır?
9. Bursa Şehir Hastanesinin temeli, T.C. Sağlık Bakanlığı internet sitesinden de görüleceği üzere 9 Mayıs 2015 tarihinde atılmıştır.  Ankara  Şehir Hastanesi'nin temel atma tarihi ise 18 Eylül 2013'tür. Temel atma tarihlerinden itibaren Ülke çapında açılacak Şehir Hastaneler için planlama nasıl yapılmıştır, yetkililer bu planlamayı yapmışlar mıdır?
10. Şehir Hastanelerin inşaatının bitim tarihleri yapılan sözleşmelerde belli olduğu halde birçok hastanenin kapanması planlandıysa neden bu süre zarfında kapatılacak hastanelerde yatırım yapılmasına izin verilmiştir?
11. Bu süre zarfında hastanelerin olağan işleyişi dışında, mal (özellikle tıbbı cihaz), hizmet, yapım ihaleleri ve doğrudan temin ile, kapanan hastanelere ne gibi yatırımlar yapılmıştır?
12. Kapanacak hastanelere ne gibi yatırım kalemlerinden harcamalar yapılmıştır, hangi kaynaklar kullanılmıştır ve kamu zararının boyutları nelerdir?
13. Planlama yapılmayarak kamu zararına sebebiyet verilmiş midir?
14. Sağlık kuruluşlarının tamamında hasta memnuniyeti ve güvenini sağlamak için kullanılan yazılım sistemi olarak bilinen HBYS ilgili firmanın kontrolünde midir? Eğer öyleyse bu 6698 Sayılı "Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı bir uygulama değil midir?
15. Bu sitemdeki verilerin, ilaç sanayi, tıbbi endüstri v.s. gibi birçok sektör ile paylaşılması tehlikesi yok mudur? Böyle bir durum söz konusu ise bu Ülkemizin Sağlık Güvenliğini için bir tehdit oluşturmuyor mu?
16. Şehir Hastaneleri ile ilgili sözleşmeler neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?