Çukurova Balkon

Şehir imar planları şehirde yaşayanlarla yapılır!

Şehir imar planları şehirde yaşayanlarla yapılır! Şehir imar planları şehirde yaşayanlarla yapılır!

Bingöl Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Derneği (BİN-DER), şehrin imar planlaması ile ilgili değerlendirmede bulunarak, Şehir imar planlarının şehirde yaşayanlarla yapılması gerektiğini belirtti.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Bingöl Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kalkınma Derneği (BİN-DER) Başkanı Doğan Karasu, şehrin imar planlaması ile ilgili değerlendirmede bulundu.


 Karasu,  “İmar Planı,  İnsan, sosyal yaşam, ulaşım, altyapı, sağlık, şehrin temel ihtiyaçları ve benzeri fiziki yapıları coğrafya ölçeğinde en doğru planlama  vizyonudur. İmar Planları bir şehrin vizyonunu, kimliğini, değerlerini, geleceğe bakış felsefesini, medeniyet tasavvurunu, yaşam alanı talebini, şehir-coğrafya ilişkisini, insan-mülk hukukunun ne ve nasıl olması gerektiğini gösterir. Kentin şehir imar planları bu ilke, anlayış, bilgi ve kaygılarla yapılır. İnsan, sosyal yaşam, ulaşım, altyapı, sağlık, şehrin temel ihtiyaçları vb. fiziki yapıları coğrafya ölçeğinde en doğru planlamak vizyonudur. Bu planlama yapılırken rasyonel düşünülür, kent projeksiyonu yıllara tutulur, en temel nosyonlar hesaba katılır. Önce kentin temel ihtiyaçları belirlenir, toplumsal taraflarla tartışılarak planlanır ve ilgili coğrafyaya uygulanır. Bu ilkeler pratikte de güvenceye alınır, şartlar ve koşullar ne olursa olsun ana ilkelerden taviz verilmez.” dedi.


 


 “İmar Revizyon Çalışmaları doğru bir mantıkla yapılmalıdır”


İmar Revizyon Çalışmalarının  ise,  ayrı bir mantıkla yapıldığını belirten Karasu, “ Düzgün ve rasyonel imar planı olmayan yerlerde şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışma yapılır. Bingöl'deki imar revizyon çalışmaları şehrin ihtiyacını gidermek, şehri rahatlatmak, şehrin korunmasını temin etmek anlayışı ve mantığıyla yapılmaz. Her yeni yönetim rant alanları yaratır, adamını kayırır, şehri hor kullandırır, kişi ve kurumlara çıkar sağlar, parti yandaşlarına, eş-dost çevresine, akraba ve yap-satçılara bilerek veya bilmeyerek menfaat temin eder. Yap-satçılar mutlaka ama mutlaka bu imar revizyonunun uygulama şamasında gizli planlamacılık yapar, plan revizyonlarında temel aktör olur. İmar revizyonları her zaman rant içerir, en garibanların arazisi yeşil alan, dayı-akraba arazileri ticari alan yapılır, camilere tahsis edilen araziler yurt yapılabilir kapsamına alınır, yeşil alan yapacağız diye insanlara eylem yaptırılır ve aynı arazi ticari alan olarak revize edilir.”ifadelerini kullandı.


 


“Şehir imar planları şehirde yaşayanlarla yapılır”


İmar Revizyon Planı geleceği, şehrin en temel doğrularını ve ihtiyaçlarını, tüm taraflarla istişareyi esas almalı, şehrin yükünü hafifletmeli, önünü açmalı, fiziksel unsurları ortadan kaldırmayı esas alması gerektiğinin vurgulayan Karasu, “Niyetin halis ise, önce 32,28,16,12,8,6 metre genişlikte yollarını koyarsın, soysal alanlarını belirlersin, sağlık, eğitim, yürüyüş parkurlarını yerleştirirsin, sonra kalan yerleri de şehrin kültürüne, geleneğine, coğrafi koşullarına ve sosyolojik gerçeklerine, gelişmiş kentlerin kent anlayışına uygun olarak planlarsın. Şehir imar planları şehirde yaşayanlarla yapılır.”dedi.


 


Bingöl Belediye Başkanlığının  bu konulara riayet etmesi gerektiğinin altını çizen Karasu,   “ Belediye  Başkanımız, şehir merkezinde yer alan bölgelere, ihtiyaca göre 32,28,16,12,8,6 metrelik yollar yerleştirse, bu işlemi bir kural haline getirse, bir afet durumunda veya herhangi bir inşaat yapım talebinde, inşaat izinleri bu perspektifte verecek  olsa, herkes yeni imar ruhsatında bu ilkelere uyacak ilkesini topluma deklare etse,  bu çalışmayı sonuna kadar destekleriz.”şeklinde konuştu. 


Bingöl Olay Gazetesi