13 / 08 / 2022

Selimoğlu Yapı'nın ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart'ta!

Selimoğlu Yapı'nın ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart'ta!

İstanbul Fikirtepe’de, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın hâkim ortakken şirketindeki çalışanına ‘bedelsiz olarak’ devrettiği Selimoğlu Yapı'nın ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart tarihinde saat 15:00'te yapılacak. Selimoğlu Yapı, İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında pek çok vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. Selimoğlu Yapı'nın ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart tarihinde saat 15:00'te yapılacak.

Selimoğlu Yapı için verilen tasfiye şimdilik adi tasfiye şeklinde tensip kılındı. Bu nedenle, alacaklıların bir ay içinde alacak iddialarını kaydettirmelerinin ve delillerinin asıllarını ya da örneklerini tevdi etmelerinin, şirkete borcu olan kişilerin borçlarını bildirmelerinin gerekli olduğu duyuruldu. Alacaklarının ve 7 Mart tarihinde yapılacak olan toplantıya katılma hakları olduğu da ilan edildi. 

Selimoğlu Yapı, İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında pek çok vatandaşın mağdur olmasına neden oldu. 

Selimoğlu Yapı nın ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart ta!

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Selimoğlu Yapı'nın 15 Aralık günü saat 14:13'ten itibaren iflasına karar vermişti. 

Şirketin ilk alacaklılar toplantısı 7 Mart tarihinde saat 15:00'te İstanbul Anadolu Adalet Sarayı D Blok Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ 2021/52 İFLAS ADÎ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflis :SELİMOĞLU YAPI İNŞ. TİC. A.Ş(Vergi Kimlik No:.7600453588)
Adresi :Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, no:242/6 Kadıköy/İSTANBUL

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:

1- Müflisten alacaklı olanlarla, taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren BİR AY içinde İstanbul Anadolu 3. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerinin (Senet, Defter hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde icra ve iflas kanununun 336.ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektirecektir.

3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları.

4- 07.03.2022 tarih 15:00'da İstanbul Anadolu Adalet Sarayı D Blok Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 

Fikirtepeli dönüşüm mağdurlarından iflas tepkisi!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com