Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Haşim İncedayı tarafından 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 1 Aralık 2014 tarihinde Esenler, Menderes Mahallesi, 383 Sokak'ta kuruldu.


Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Haşim İncedayı tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 1 Aralık'ta kuruldu. 


Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için; a. Her türlü dahili ve harici ticareti yapan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mümessillikler bayilikler ve distribütörlükler acentelikler alabilir ve verebilir. Komisyonculuk yapan satış büroları mağazalar açabilir, sınai ve ticari mamullerin teşhir edildiği organizasyonlara katılabilir. b. Portföy yatırımı ve aracılık yapmama kaydıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ticari ve hukuki işbirliği yapabilir. Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olan şirketler ortak olabilir, katılabilir. c. Konusu ile ilgili olarak gerek yerli gerekse yabancı şahıs ve firmalarla ilgili imtiyaz ruhsatname patent ihtira beratı ve benzeri sınai ve ticari bilcümle hakları iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, teknik bilgi know-how ve lisans ve telif anlaşmaları yapabilir. d. Konusu ile ilgili motorlu motorsuz nakil vasıtaları alabilir, satabilir ve kiraya verebilir. e. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak ve her türlü resmi ve özel taahhütleri alabilir. f. Konusu ile ilgili olmak üzere ithalat ve ihracat yapabilir. g. Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Resmi ve özel açılacak olan ihalelere iştirak edebilir, taahhüt işleri yapabilir. h. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli ikrazlar akdetmek, emsal kefalet kredileri akreditif, yatırım kredileri ve benzeri krediler temin gibi işlemlerde bulunabilir, borçlanabilir. i. Yukarıda kayıtlı mevzularda çalışan yerli ve yabancı sermaye ile müştereken şirket kurabilir, mevcut şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir ve kurdurabilir. 


Serpo İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Esenler, Menderes Mahallesi, 383 Sokak, 13/A.