Servet Gayrimenkul kar dağıtım kararlarını yayınladı!

Servet Gayrimenkul kar dağıtım kararlarını yayınladı! Servet Gayrimenkul kar dağıtım kararlarını yayınladı!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Servet Gayrimenkul kar dağıtım kararlarını ve bağımsız denetim şirketlerini yayınladı.Servet Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak;


1. Ek/1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 03 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 15:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Ek/2 de yer alan davetiye ile davet edilmelerine,

2. Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış 2013 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre oluşan 2.032.687 TL net dönem karından;

a. 174.856,31 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

b. 936.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakden dağıtılması,

c. Kalan 921.830,69 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması,

d. Nakit kar dağıtımı işlemlerine 17 Temmuz 2014 tarihi itibariyle başlanması

şeklindeki kar dağıtımı önerisinin ve Ek/3'de yer alan 2013 Yılı K r Payı Dağıtım Tablosu'nun 2013 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3. Şirketimizin 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2014 tarihli bilanço, gelir, özkaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarının 30 Haziran 2014 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2014 itibari ile bağımsız denetiminin "Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."ne yaptırılmasının 2013 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

4. İşbu yönetim kurulu kararının ve ekte yer alan genel kurul toplantısı davet ve gündeminin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine


katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

  

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.