Servet GYO 2018 yılı kar dağıtım tablosu!

Servet GYO 2018 yılı kar dağıtım tablosu!Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2018 yılı kar dağıtım tablosunu KAP'ta yayınladı. İşte kar dağıtım tablosu...


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulumuzun 2018 yılı kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı.

Servet GYO'nun kâr dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari yüzde 30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde; Servet GYO'nun 2019 yılında devam eden yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyacı sebebiyle, Servet GYO'nun 31 Aralık 2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi. 

Servet GYO'nun KAP açıklaması:
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1- Yönetim kurulumuzun 02.04.2019 tarihinde, şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tablolarında göre oluşan karın dağıtılmamasına ilişkin kararının iptaline,

2- Şirketimizin kâr dağıtım politikasında yer alan "Şirketin yatırım ve finansman ihtiyaçlarından kaynaklanan olağanüstü bir durum olmadığı sürece, Yönetim Kurulu dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'u kadar birinci temettüyü ortaklara nakit olarak dağıtmayı Genel Kurul'a teklif eder." hükmü çerçevesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31.12.2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan 49.045.866,00 TL dönem karından, yasal kayıtlara göre dağıtılabilecek azami temettü tutarının 2.768.016,33 TL olduğu göz önüne alınarak, dağıtılabilecek tüm karın aşağıdaki prensipler doğrultusunda ve Ek'te yer alan 2018 yılı kar payı dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasine,

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Dosya için tıklayın