Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayhan Koçyiğit, Ali Hatipoğlu tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 15 Temmuz'da Yedpa Sanayi Sitesi'nde kuruldu.Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ayhan Koçyiğit, Ali Hatipoğlu tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 15 Temmuz'da kuruldu. 


Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Taahhüdü altındaki işlerin yapımının tamamını veya kısım kısım ilgili mevzuat ve şartnameler dahilinde devredebilir. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   o. Konusuyla ilgili proje kapsamında ortak girişim, konsorsiyum yapabilir. Banka ve Finans Kuruluşlarından kredi, leasing ve benzeri finansal araçlarla borç altına girebilir. Kendi adına veya üçüncü şahıslar adına kayıtlı gayri menkul, motorlu araç, makine, tesis ve cihazlar gibi kıymetleri İpotek ve teminat gösterebilir. 


Setaş Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Mimar Sinan Mahallesi, Üsküdar Caddesi, Yedpa Sanayi Sitesi, D Caddesi, No:1 D/102.