SGK'dan 1 milyon 851 bin TL'ye satılık otel!

SGK'dan 1 milyon 851 bin TL'ye satılık otel!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Burdur İli, Çavdır İlçesi, Dengere Köyü, Karacayaka Mevkii, 2354 parselde yer alan 9 bin 48 metrekare alanlı oteli satışa sunuyorSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2004/10319

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün;
Tapu Kaydı: Burdur ili, Çavdır ilçesi, Dengere Köyü, Karacayaka Mevkii, Cilt 24, Sayfa 2335, Parsel 2354'te kayıtlı olup toplam 9.048,00 m2'dir.

İmar Durumu: Burdur il Özel idare Müdürlüğü'nün 09.08.2011 tarih ve 3916 sayılı yazısına göre Köy Yerleşik Alanı Sınırında olup evrakı dosyasındadır.

Önemli Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Çavdır-Bölmepınar Köyü Denizli-Antalya karayolu üzerinde konaklama, dinlenme amacıyla yapılmış üzerinde otel, havuz, restoran, mutfak ve kiler, bar, market mahzen ve işçi barınağı, büfe ve danışma binasından oluşan elektriği suyu olan etrafı 1320,51 m2 yüksekliği değişen taş duvarla çevrili derin kuyu sondajı olan tesistir. Girişinde bekçi kulübesi ve otobüsler için zemini parke taşı ile kaplanmış park yeri vardır. Bahçe ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Otel bölümü yarım bodrum + 3 katlı betonarme karkas olarak yapılmış 24 odalı, odalarda tabanlar parke kaplı dolaplar ceviz, banyoları duşakabinli olup son kat tavanları lambri merdivenler ahşap kaplıdır. Alanı 437,00 m2x3 = 1311 m2'dir. Havuz yaklaşık 6,10 m çaplı 116,84 m2'dir. Mutfak ve kiler bölümünün yanında 7 çelik kolon üzerine oturtulmuş üzeri çelik çatı ahşap üzerine şıngıl kaplama, ortası ısınmak için açık şömine olan zemini ahşap kaplama yarıçapı 12,50 m 490,62 m2 duvarları takoz tuğla ile dekore edilmiş daire şeklinde restoran vardır. Mutfak ve kiler bölümü 50,00mx11,20m=560,00 m2'dir. Bar bölümü de daire şeklinde yaklaşık 196,00 m2 civarındadır. Duvarları takoz tuğladan, tavanı lambri, çatısı kiremit kaplıdır. Market mahzen ve isçi barınağı 403,19 m2'dir.

Muhammen Bedeli: 1.851,020,22 TL
Satış Şartları:

1. Taşınmazın birinci satışı 28.11.2011 günü saat 14.30-14.40 arasında Burdur SGK İl Müdürlüğü 3.kat İcra Servisinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75'i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 05.12.2011 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır, ikinci artırmada rüçhanlı alacaklar toplamı ve satış masraflarını geçmek kaydıyla en çok artırana ihale olunur.

2. Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç bedelinin % 7,5'u olan 138.830,00 TL.sı teminatı 6183 sayılı Kanunun 10.maddesinde 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde satış saatinden önce vermeleri zorunludur.

3. Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4. Tellaliye harcı, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.

5. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve taşınmaz 7 gün süre ile yeniden ihaleye çıkarılarak en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Müdürlüğümüzce kendisinden tahsil olunur. Faiz % 5'ten hesap edilir.

7. Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Servisi'nde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir. 

8. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/10319 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz icra Takip Haciz ve Satış Servisi'ne başvurmaları ilan olunur. 12.10.2011


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com