Sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür?

Sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür? Sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür?

Sığınak; insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerlerine deniyor. Peki, sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür?

Sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür?

Sığınak; insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerlerine deniyor.


Bir imar parselinde aynı veya farklı kullanım kararına haiz birden fazla bina bulunması durumunda, sığınak hesabı her bina için ayrı ayrı yapılıyor. Sığınak gerektirdiği tespit olunan her yapı için ayrı ayrı sığınak yeri ayrılabileceği gibi, sığınak gerektirdiği tespit olunan yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükten az olmamak kaydıyla parselde ortak bir veya birden fazla sığınak yapılabiliyor.


Uygulama imar planı kararı ile toplu yapı kapsamına alınan ve ortak kat mülkiyeti kurulan birbirine bitişik parsellerde, sığınak gerektiren yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tek bir serpinti sığınağı yapılabiliyor. 


Ancak bu yapılarda, her parselde bu Yönetmelik kapsamında sığınak incelemesi yapılıp sığınak yeri tespit ve tahsis olunmadıkça kat mülkiyeti bozulamaz, yeni yapı ruhsatı düzenlenemez. Peki, sığınakların amacı dışında kullanılması mümkün müdür?


Sığınakların amacı dışında kullanılması..

31 Aralık 2010 tarihinde 27802 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Sığınak Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik gereğince sığınaklar amacı dışında kullanılamıyor.


MADDE 13 – 

Yapıların en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya içinde veya bahçelerinde yer üstünde veya yeraltında yapılacak sığınaklar kat maliklerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil edilir. 


Sığınaklar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu sığınaklar sığınmak amacı ile olsa dahi bağımsız olarak satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amacı dışında kullanılamaz.


Bina sığınak yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com