28 / 05 / 2022

Siirt'te 20 milyon TL'ye icradan satılık 23 gayrimenkul!

Siirt'te 20 milyon TL'ye icradan satılık 23 gayrimenkul!

Siirt İcra Dairesi,  bölgede bulunan 23 adet gayrimenkulü 19 milyon 780 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkullerin ihalesi 14 Temmuz 2021 günü gerçekleşecek.Siirt İcra Dairesi,  bölgede bulunan 23 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Taşınmazların satış bedeli 19 milyon 780 bin TL olarak belirlendi. 

 Siirt te 20 milyon TL ye icradan satılık 23 gayrimenkul!

T.C. SİİRT İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin yüzde 50'sine istekli bulunmadığı takdirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde 50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhani olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği: Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün 30/12/2020 tarih ve 46800006-804.01-E.585 sayılı cevabi yazıları ile"Özel hastanelerin açılmaları kapanmaları, faaliyetleri ve denetimleri 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre yürütülmekte olup hastane sahipliği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır." denilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın 26/10/2020 tarih ve 54718026 sayılı cevabi yazıları ile "Hastane doktor kadroları ve bölümlerinin ayrı ayrı icra yoluyla satışa konu olamayacağı, ancak Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 7. Maddesi kapsamında Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 69. Md. Ek 3. Maddesi" Ruhsatı askıda olan özel hastanelerin ruhsatları askı süresince sadece bir kez devredilebilir." hükmü ile Yine Sağlık Bakanlığının aynı tarih ve sayılı yazısı ile" 2004 sayılı icra iflas kanunun 86. Maddesi kapsamında faaliyeti askıda bulunan Özel Asema Hospital Hastanesi'nin icra yoluyla satılmasında engel bir durumun bulunmadığı hususu bildirilmekle, dosyamızdan fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

 Siirt te 20 milyon TL ye icradan satılık 23 gayrimenkul!

 Siirt te 20 milyon TL ye icradan satılık 23 gayrimenkul!

İhale Tarihi: 14/07/2021 günü, saat 14:00 - 14:10 arası 

2.İhale Tarihi : 12/08/2021 günü, saat 14:00 - 14:10 arası 

İhale Yeri : ADLİYE MEZAT SALONU - SIRT ADALET SARAYI

Toplam takdir edilen değer : 19.780.000,00 TL

321 Numaralı hastane ruhsatlı Ordu Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bağlı Siirt Özel Asema Hospital Hastanesi'nin Ruhsatına ve bu Ruhsata bağlı Özel Hastane faaliyet izin belgesine bağlı ve yukarıda branşları ve detayları belirtilen hekim kadroları ile Ruhsata bağlı Yataklar ve Hastane ruhsatına ilişkin satış ilanı ile diğer ayrıntılı bilgiler dosyada bulunan Bilirkişi Raporunda mevcuttur.