Sincan'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Sincan'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Sincan 4. İcra Müdürlüğü, Sincan Temelli Malıköy mevkiindeki 14 bin 162 metrekare arsa üzerine inşa edilen fabrika binasını satışa çıkardı

Sincan 4. İcra Müdürlüğü, Sincan Temelli Malıköy mevkiindeki 14 bin 162 metrekare arsa üzerine inşa edilen fabrika binasını satışa çıkardı.

Arsa ve fabrika binası için 5 milyon 750 bin 954 lira tahmini bedel istenirken ilk satışın 4 Kasım 2011 tarinidne yapılacağı açıklandı.


SİNCAN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

1- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu:
Sincan İlçesi, Temelli-Malıköy Mevkii 398 Ada 9 parselde kain 14.162 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş fabrika binası ve teferruatları bulunan taşmmaz açık artırma yoluyla satılıktır. Taşınmaz Sincan İlçesi Temelli- Malıköy sınırları içerisinde Başkent Organize Sanayi alanı içerisinde bulunan 398 ada 9 parsel üzerine inşa edilmiş "Nimka Jeotermal Boru Fabrikası" olup, taşmmaz 14.162 m2 alanlı olup üzerinde fabrika binası ve teçhizatları bulunmaktadır. Yapılar yeni olup, yaklaşık 2 yıllıktır. Güneyinden 30 m. Genişliğinde Atatürk Bulvarı isimli yol, doğusunda 15 m. Genişliğinde 10. cadde isimli yol ve kuzeyinden de yine 15 m. Genişliğinde isimsiz yol geçmektedir. Batısında ise 398 ada 10 parsel sayılı komşu panel bulunmaktadır. Fabrika 14.162 m2 lik arsa üzerine 6774 m2 lik oturum alanı ile ayrık nizamda prefabrik betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Bunun güney kısmındaki yaklaşık 389 m2 alan üzerine üç katlı olarak İdari Bina (Yönetim bolümü) yapılmıştır. Toplam oturum alanı 7163 m2 olmaktadır. Bu alan içinde, fabrika binasının kuzey tgşroa 505 m2 alan üzerine iki katlı sosyal tesis inşaatı yapılmıştır. Ayrıca 528 m2 alanlı sığınağı bulunmaktadır. Yapıların toplam brüt inşaat alanı 8971 m2 olmaktadır. Fabrika sahası içerisinde yer alan.ve tapu kütüğüne şerhli; 1 adet 16.000,00 TL bedelli 2 ton üniversel çekme test cihazı, 1 adet 2.500,00 TL bedelli 20 KVA'lık diesel jeneratör, 1 adet 40.000,00 TL bedelli 25 tonluk çift kiriş gezer vinç rayları ile birlikte 1 adet 1.250,00TL, bedelli 5 KVA'lık diesel jeneratör, 7 adet 196.000,00 TL bedelli 5 tonluk çift kiriş gezer vinç rayları ile birlikte, 1 adet 22.000,00 TL bedelli 60 tonluk kantar, 1 adet 53.000,00 TL bedelli 600 KVVA'lık trafo, 1 adet 19.000,00 TL bedelli ADP kompanizasyon panosu (eptim), 1 adet 3.000,00 TL bedelli alçak gerilim dağıtım panosu, 1 adet 2.750,00 TL bedelli As kompanzasyon panosu, 1 adet 9.000,00 TL bedelli Ast 1000 plastik alın kaynak makinesi, 2 adet 9.000,00 TL bedelli bi-naküler metal mikroskop, 1 adet 18.000,00 TL bedelli Btüm tankı içi izolasyonlu 5 tonluk yağ tankı ile birlikle, 1 adet 30.000,00 TL bedelli Corona uygulama sistemleri (Mimka), 1 adet 5.500,00 TL bedelli Demir ve plastik kesme şerit testeresi, 2 adet 7.500,00 TL bedelli Dijital basınç test cihazı, 1 adet 1.000,00 TL bedelli Elektronik hassas terazi, 1 adet 3.000,00 TL bedelli Extrusion makinesi PE W-95, 2 adet 6.000,00 TL bedelli Gaz altı kaynak makinesi (Nur iş Sr. No MG 450), 1 adet 28.000,00 TL bedelli İç kumlama makinesi komple, 2 adet 3200,00 TL bedelli Invertec kaynak makinesi Linkoh-Ser. No. (900125)(200098), 1 adet 5.000,00 TL bedelli Kangal boru sarma makinesi, 1 adet 600.000,00 TL bedelli Komple bilgisayarlı, otomatik değişik çaplarda 450 mm.ye kadar plastik Polietilen Boru makinesi (4+1 üniteli 1 çekme odalı ve 1 kesme odalı mikrosan marka), 1 adet 1.500,00 TL bedelli Kumlama kazanı küçük, 1 adet 4.000,00 TL bedelli MCC panosu, 1 adet 2.000,00 TL bedelli Nem terazi, 1 adet 50.000,00 TL bedelli Poliüretan Enjeksiyon makinesi (İthal) Canon ser. No: 140163, 3 adet 25.500,00 TL bedelli Poliüretan enjeksiyon makinesi (Yerli), 1 adet 7.500,00 TL bedelli Soğutma ünitesi (ehiller Erbay Marka) ve tesisatı, 1 adet 650.000,00 TL bedelli Spiral kaynaklı çelik boru makinesi komple ekipmanları ile torna hidrostar test kumlama ve pc kaplama üniteleri ile birlikte (Tümay TMY Utınm), 1 adet 4.500,00 TL bedelli toz emme sistemi, 2 adet 10.000,00 TL bedelli Tozaltı güç kaynağı ve makinesi (Nuriş-ser. No. Saw 1000-0455), 1 adet 12.000,00 TL bedelli vidalı hava kompresörü (Tamsan Tvk 6300), 1 adet 350,00 TL bedelli yıkama pompası taşınmazla birlikte satılıktır. Taşınmada ilgili ayrıntılı bilgi dosyada mevcut bilirkişi raporunda mevcuttur. Satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek %18 KDV alıcıya aittir.

2- Muhammen Bedeli: 5.750.954,00 TL

3-Satış Saati : 10:00 -10:10 Arası

4- Satış Şartları:
1 - Birinci açık artırma 04/11/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Sincan Adliyesi Mezat Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktan Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 14/11/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Sincan Adliyesi Mezat Salonu adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çık-' mazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin %20 si oranında Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. K.D.V, Damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3- Taşınmaz üzerindeki Osb şerhi uyarınca 4562 sayılı Osb Uygulama Yönetmeliğinin 101. ve 102. maddeleri uyarınca ihaleye girecekler belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz;

a) Karma ve ihtisas OSB'lerde; 1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvalaştırma tesisleri, 1.1) Ham petrol rafinerileri, 1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvalaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri karanım tesisleri, 7) Çevre ve Orman Bakanlığının olıfmlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izjn verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yalat ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Entegre şeker fabrikaları, 5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler, 9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, 10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler, 11) Maya ve tuz üretim tesisleri, 12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve Öğütme tesisleri. OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısına ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılarak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını Özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bıra-kılacaktır.
5 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
6 - Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri ve-rildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1249 TaL sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİKm. 126)

Detaylı bilgi için tıklayın

 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com