Site denetçisinin görevleri nelerdir?

Site denetçisinin görevleri nelerdir? Site denetçisinin görevleri nelerdir?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 380 daireli yazlık sitenin denetçisiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre her yılın ilk ayında denetim yapmak ve denetim raporunu kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirmek zorunda mıyım?' sorusunu yanıtladı.


Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '380 daireli yazlık sitenin denetçisiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre her yılın ilk ayında denetim yapmak ve denetim raporunu kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirmek zorunda mıyım? Denetim kurulunda iki kişiyiz. Diğer arkadaş, “Ben denetime gelemem” diyor. Ben yalnız denetim yapabilir miyim?

Yönetim planında ve kat malikleri toplantısında yol masrafı ve harcırahla ilgili bir karar yok, sadece aidatlara katılmama kararı var. Ancak ben 500 kilometre yoldan denetim için gideceğim. Bu masrafları yönetimden talep edebilir miyim? Denetimi yalnızca mali yönden mi yapabilirim, hukuki ve idari yönden de yapabilir miyim? ' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

 
380 daireli yazlık sitenin denetçisiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre her yılın ilk ayında denetim yapmak ve denetim raporunu kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirmek zorunda mıyım? Denetim kurulunda iki kişiyiz. Diğer arkadaş, “Ben denetime gelemem” diyor. Ben yalnız denetim yapabilir miyim?

Yönetim planında ve kat malikleri toplantısında yol masrafı ve harcırahla ilgili bir karar yok, sadece aidatlara katılmama kararı var. Ancak ben 500 kilometre yoldan denetim için gideceğim. Bu masrafları yönetimden talep edebilir miyim? Denetimi yalnızca mali yönden mi yapabilirim, hukuki ve idari yönden de yapabilir miyim? ● İ.K.

★ ★ ★

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetim kurulu, kat malikleri kuruluna hesap verir. Bu hesap verme, kanunun 39’uncu maddesine göre yönetim planında yazılı zamanlarda olur. Şayet yönetim planında böyle bir tarih belirlenmemişse bu hesap verme işi her takvim yılının birinci ayında yapılır. Yani sözü edilen hesap verme işi kat malikleri kuruluna isabet eder. Ancak hesap verme işi ayrı, yönetimin denetlenmesi ayrıdır.

Okuyucumun sormak istediği hesap verme değil, denetçinin görevi içine giren denetlemedir. Denetlemeyi kat malikleri adına denetçi yapar. Yine yasaya göre denetleme üç ayda bir yapılır. Ancak önemli bir nedenin çıkması halinde denetleme her zaman yapılabilir.

Denetçi, yönetimin genel anlamdaki denetim raporunu kat malikleri kurulunda sunar. Ancak gerekli gördüğü hallerde yapmış bulunduğu denetimin sonuçlarını kat maliklerine her zaman bildirebilir.

★ ★ ★

Denetçi tek kişi de üç kişi de olabilir. Genelde iki kişi olmaz. Ancak iki kişi seçildiği takdirde yine denetim görevi yapılır. Birden fazla kişinin seçilmesi durumunda denetim mutlaka heyet tarafından yapılmaz. Her denetçi tek başına denetleme yapabilir ve rapor hazırlayabilir.

Denetim tatbikatta hep hesapların denetimi şeklinde yapılmaktadır. Bu eksik bir anlayıştır. Yönetim hem hesapları açısından hem de icraatları açısından denetlenir. Bu nedenle denetim raporu iki bölüm halinde hazırlanabilir ve kat maliklerine sunulur.

Yine yasada denetçinin bir kayıt defterinin bulunacağı yazılıdır ama çoğunlukla tatbikatta bu deftere rastlamıyoruz. Raporlar genellikle bir dosyada toplanıyor, dosya halinde sunuluyor. Denetçinin denetim için yapacağı masraf genel giderlerden karşılanır. Zira bu giderler ortak giderlerdendir.