Site yönetimi mevzuatının 21 dayanağı!

Site yönetimi mevzuatının 21 dayanağı! Site yönetimi mevzuatının 21 dayanağı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " site yönetimi mevzuatının 21 dayanağı " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Site yönetimleri mevzuatı bir çok kanunumuzun ilgili bölümlerinden alıntılarla oluşur. Mevzuatımızda apartman-site-toplu yapı yönetimi ile ilgili olan hükümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1).634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (tüm metin)

2).3194 sayılı İmar Kanunu (md-16,21,27,30,31,36,37, … )

3).Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik (tüm metin)

4).Otopark Yönetmeliği (md-4)

5).Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği (tüm metin)

6).Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadilin Komisyonları Teşkili , Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (1,2,3,4,5,11,12,13)


7).1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu (md-1,6,7,11,17,18)


8).5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (md-1,27,10- gç.md-1,2,3)


9).Merkezi Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (tüm metin)


10).Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (md-1,2,9,10,12,13,14)


11).Konut Kapıcıları Tüzüğü (tüm metin)


12).İstanbul İmar Yönetmeliği Kapıcı ve Kaloriferci Daireleri ile Kapıcı Bölmesi ve Kaloriferci Yeri (md-7)


13).4857 sayılı İş Kanunu (md-3,8,11,15,17,25,32,34,35,37,44, 45,46,47,53,56,57,58,63,67,75,84,110)


14.)İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (tüm metin)


15).Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (tüm metin)


16).3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun (tüm metin)


17).Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik (tüm metin)


18).5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (md-181,182,183,184)19).5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (tüm metin)20).2559 sayılı Polsi Vazife ve Selahiyetleri Kanunu (md-7,14)21).7201 sayılı Tebligat Kanunu (md-10,11,12,13,16,20,21,32,35)


Tebligat Tüzüğü (ek madde)


http://www.konutsitesiyonetimi.com/SITEYONETIMLERIDANISMANICV.pdf


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni 


14 maddede site yönetim planının içeriği!