28 / 01 / 2023

Sitelerde yönetim planı nasıl tescil edilir?

Sitelerde yönetim planı nasıl tescil edilir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve artma tesisi müşterek. Site yönetim planı hazırlatılarak yönetim tapuya tescil edilir mi?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve artma tesisi müşterek. Yukarıda yazdığım nedenlerle site yönetim planı hazırlatılarak bütün parselleri bağlayan yönetim tapuya tescil edilir mi?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Sitelerde yönetim planı nasıl tescil edilir?

Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve artma tesisi müşterek. Yukarıda yazdığım nedenlerle site yönetim planı hazırlatılarak bütün parselleri bağlayan yönetim tapuya tescil edilir mi? l H.T.

***

Zaman zaman hatırlattığım bir gelişmeyi okuyucumun sorusu üzerine bugün bir kere daha kısaca hatırlatayım. Kat mülkiyeti mevzuatının uygulandığı tarihler boyunca 2007’ye kadar birden çok parsel üzerine inşa edilmiş sitelerde kat mülkiyeti her parsel için ayrı ayrı kurulurdu. Okuyucumun bahsettiği gibi öyle 140 parseli içine alan tek kat mülkiyeti olamaz, her parsel için ayrı yönetim planı yapılır, ayrı kat mülkiyeti tesis olunurdu.

Bu bir mecburiyetti. Ancak 2007 yılında Kat Mülkiyeti mevzuatında bir değişiklik yapıldı ve 5711 Sayılı Kanunla birden fazla parsel üzerine kurulu ve müşterek tesisleri ve alt yapısı olan, bir proje dahilinde inşa edilmiş sitelerin tek yönetim planı altında birlikte yönetileceği hükmü getirildi. Buna da toplu yapı denildi.

***

Yapılacak şey şuydu; altı ay içinde toplu yapı yönetim planı hazırlanacak, kat maliklerinin onayına sunulacak, yüzde 50+1 oyla kabul edildiği takdirde tapuya tescil edilecek ve ondan sonra tüm site tek yönetim planı ile yani yeni toplu yapı yönetim planı ile yönetilecek. Bu yasanın çıkması ile görüldü ki yeni yönetim planlarının yüzde 50+1 ile dahi kabulü kolay değil. Sonra çıkarılan 5912 Sayılı Kanun ile bu altı aylık süre kaldırıldı. Şimdilerde aradan 13 sene geçmesine rağmen hâlâ yeni yönetim planlarının kabul edilmediğini görüyorum.

***

Şimdi geleyim okuyucuma yanıtına. Okuyucumun sitesi 140 parsel. Evet hiç tereddüt etmiyorum ki sitede kat mülkiyeti var ve eski bir site olduğuna göre toplu yapı yok. Her parsel ayrı ayrı kat mülkiyeti sistemi içinde yönetiliyor. Ama tam 13 senedir toplu yapıya geçmek zorunda. Bu isteğe bağlı değil mecburi, zira artık ellerindeki eski yönetim planları geçersiz.

AMA: İşte burada AMA demek zorundayım. Bundan sonraki çalışmaları şöyle olacak; bir toplu yapı yönetim planı hazırlanacak. Bu yeni toplu yapı yönetim planı her parselde tek tek, ayrı ayrı görüşmeye sunulacak. Her parselde yüzde 50+1 oyla kabul edildiği takdirde tapuya götürülüp tescili sağlanacak. Peki 140 parsel de yeni bir yönetim planına EVET der mi? İşte asıl mesele. Ben henüz rastlamadım.
Geri Dön