13 / 08 / 2022

Sivas'taki AVM'li camii inşaatı hakkında suç duyurusu yapıldı! 

 Sivas'taki AVM'li camii inşaatı hakkında suç duyurusu yapıldı! 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Sivas Tarihi Kent Merkezi’nin dokusunda tahribata yol açacağı ve kent hafızasını onarılamaz şekilde değiştireceğini ileri sürerek Sivas Merkez Cami Alışveriş Merkezi inşaatı için suç duyurusu yaptı...Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi, Sivas Oda Temsilciliği tarafından hazırlanan raporla beraber süreci koruma uzmanı mimarlarla değerlendirerek, "görevi kötüye kullanma suçu" ve "imar kirliliğine neden olma" suçu işleyen KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. 

 Sivas taki AVM li camii inşaatı hakkında suç duyurusu yapıldı! 

T24'te yer alan habere göre; Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş-Candan şu ifadeleri kullandı: 

"Sivas Tarihi Kent Meydanı Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait anıtsal sivil ve dini yapılar ile oluşmuş en önemli tarihi meydanlardan biridir. Meydan farklı dönemlerin çok katmanlı kültürünü yansıtmakta, şehrin hem odak noktası hem tarihsel mekânı, hem de simgesi olarak bir bellek mekânıdır. Bu belleği bozacak dokusuna zarar verecek herhangi bir yapılaşmaya evet demek mimarlık mesleğine ve tarihe ihanettir. Sivas Belediyesi Sivas’ın geleceğini ve tarihselliğini yok etmekten vazgeçmelidir

“Sivas Oda temsilcimiz  tarafından Şubemize iletilen konu ve hazırlanan rapor koruma uzmanları tarafından incelenmiştir. Sivas Tarihi Kent Meydanı’nın uzantısı olan Kızılırmak İlkokulu alanı, Eski Numune Hastanesi alanı, Arkeoloji Müzesi, Açık Cezaevi, Selçuk Anadolu Lisesi gibi önemli yapıların bulunduğu  simgesel aks Sivas’ın aynı zamanda gelecek potansiyelidir.

Maalesef bu aks üzerinde bulunan Numune Hastanesi, hukuka yırı bir şekilde yıkılmış, bu yıkımı Kızılırmak İlkokulu’nun yıkımı izlemiştir. Sivas Belediyesinin Sivas’ın geleceğine yaptığı kötücül uygulama Sivas Tarihi Kent Merkezi ile meydanın bütünselliğini bozmuş gelecek kuşakların tarihi ve kültürü öğrenme hakkını yok etmiştir.Sivas Belediyesi Sivas’ın geleceğini ve tarihselliğini yok etmekten vazgeçmelidir.

Cami yapıyoruz diyerek, aslında caminin altına dükkanlar, kafeteryalar ve otopark yaparak cami adı altında alışveriş merkezi yapamaya niyetlenen ve toplumun dini duygularını sömüren bu anlayışı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Mesele camii değil, altındaki dükkanlar , kafeterya ve otopark işletmesinden elde edilecek rantın paylaşımıdır.  

Cami alışveriş merkezi, ruhsatsız plansız bir şekilde kaçak başlamıştır. Covid 19 mücadelesinde,Sivas Belediyesinin önceliği kaçak ruhsatsız plansız, ibadet için değil, ticaret için açılan cami inşaatı mıdır? Bu cami alışveriş merkezi için Sivas Merkez Mahmut Paşa Mahallesi 67 ada 19 parselde bulunan taşınmaz üzerine inşaat ruhsatı alınmadan KOMAŞ A.Ş. tarafından izinsiz olarak kazı, hafriyat ve kazık temel imalatı yapıldığını tespit ettik. 

İmar Kanunu hükümlerine göre; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur, bu hususta hem Sivas Belediyesi'ne hem de Sivas Çevre ve Şehircilik İ Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Anılan alana ilişkin imar planı kararı bulunmadığı gibi tesis edilmiş bir ruhsat işleminin de bulunmamaktadır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği m.63 uyarınca şantiye binalarının yapı ruhsatı alınmadan yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca TCK. Madde 184 uyarınca yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İmar mevzuatına açıkça aykırı davranan KOMAŞ A.Ş., Sivas Belediyesi Başkanlığı ve Sivas Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Sivas Belediyesi acilen bu kıyımdan vazgeçmelidir. Camilerde ibadetlerin bile yapılamadığı COVİD19 sürecinde, Cami adı altındaki bu alışveriş merkezi, kaçak yapılaşmasını derhal durdurmalıdır."

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılacak!

Salda Gölü projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlendi!