SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Serhat Emre Mandev, Mustafa Fatih Mandev tarafından 300 bin TL'lik sermaye ile 1 Aralık'ta Aytop Sitesi'nde kuruldu.


SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Serhat Emre Mandev, Mustafa Fatih Mandev tarafından 300 bin TL'lik sermaye ile 1 Aralık'ta kuruldu.


SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu;A-İnşaat-İzolasyon 1-Arsa alımı, satımı,gerek malik olunan, gerekse başkalarına ait arsa ve araziler üzerine konut veya ticari sanayi maksatla inşaat yapmak, yaptırmak, kat karşılığı sözleşmeler yapmak, biten binalar ve diğerlerinin pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek,malik olunan yada başkalarına ait her çeşit arazi ve arsanın ticari yönden en iyi ve en verimli şekilde geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli faaliyetleri icra etmek. 2-Yurt içinde gerek yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaat konut toplu konut bölgesel ve kentsel yerleşim merkezleri sanayi siteleri dekorasyon ve restorasyon işlerini yapmak 3-Amacı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kanalizasyon,içme suyu,arıtma, tasfiye,sulama ve telekomünikasyon gibi altyapı inşaatları taahhüt işleri yapmak 4-Amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, montaj, mühendislik,etüt, proje ve müşavirlik işleri yapmak 5-Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel tüm kuruluşlara ve şahıslara karşı sınai tesis, liman ,tünel, yol, baraj, köprü, elektrifikasyon,yer altı ve yer üstü kanalları, sulama tesisleri ve diğer bilumum inşaat, sıhhi tesisat, alt yapı, dekorasyon ve planproje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak 6-Her nevi bina prefabrik yapı apartman toplu konut ve kooperatif inşaatları yapmak 7-İnşaat ile ilgili malzeme ve makinelerin imalat,sanayi ticaret mümessillik ithalat ve ihracat işleri 8-Her türlü tesisleri,her türlü yapıları,her türlü eski ve yeni stilde saray, kasr ve villaları her türlü münferit ve toplu konutları siteleri camileri kütüphaneleri kültür saraylarını, müzeleri, her türlü üniversite binalarını, amfileri.....resmi ve özel anlaşmalarla veya pazarlık şeklinde emanet usulüyle bizzat yapmak, yaptırmak veya yapılmasına veya yaptırılmasını taahhüt ve temin etmek 9-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı satımı,ve anahtar teslimi taahhüt etmek 10-Yurt içinde ve dışında İnşaat taahhütlüğüne müteahhit sıfatıyla girmek müşterek veya münferit olarak; resmi ve özel inşaat, konut, toplu konut, han, hamam çarşı, fabrika hastane ve okul binaları ile sağlık ve eğitim binaları sınai tesisler işyerleri, havalimanları, otel, motel, hostel, camping, mokamp, pansiyon, tatil köyleri, plaj, lokanta, kafeterya, dinlenme-eğlenme tesisleri, doğalgaz tesisatı su yol demiryolu yaya geçitleri yapmak ve yaptırmak. Kat karşılığı alınan arsalar üzerinde yapılan her tip inşaatları daire kısım kısım veya toplu olarak satmak bunların komisyonculuğunu yapmak veya satın almak 11-Her türlü inşaat malzemelerinin; ısı ve su yalıtım malzemelerinin; sanayi ve inşaat boyaları içi ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak 12-Her nevi genel müteahhitlik işleri,proje yapımı mühendislik ve mimarlık ve danışmanlık hizmetleri ve taahhütle ilgili her türlü iş ve faaliyetlerde bulunmak 13-Onanmış plan ve projelerin uygulamaya konulabilmesi için ihale şartnameleri hazırlamak ihale etmek ihalelere girmek 14-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak B-Genel Hükümler 1-Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu deniz, hava, kara nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir, makine ve tesisler ile gayrimenkullar, menkulleri alabilir,gerektiğinde ifraz,tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir,bu gayri menkuller üzerinde her türlü bina inşa edebilir veya ettirebilir,kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, gerektiğinde satış vaadi,rehin,ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh, tescil ettirebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir 2-Şirket iştigal konularının tahakkuku ve devamlılığı için ortaklarından dahilden ve hariçten gerçek ve tüzel kişilerden aracılık etmemek şartı ile faizli faizsiz kredi alabilir. 3-Konuları ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye' ye gelmesi mevzuatı çerçevesinde yabancı yatırımcı gerçek ve tüzel kişiler ile yeni şirketler kurup işletebilir. 4-Yukarıda yazılı konularla ilgili olarak yerli ve yabancı yatırımcı gerçek ve tüzel kişilerle, diğer işletme ve müesseselerle işbirliği ve ortaklık yapabilir kurulmuş ve kurulacak ticaretşirketlerine iştirak edebilir ihtira beratı marka, patent, lisans, ruhsatname imtiyazlar sınai resim ve modeller telif hakları ticari ünvanlar, iktisap edebilir satın alabilir,kiralayabilir, kiraya verebilir. 5-Kurulacak alt şirketlerin yönetimlerinde söz sahibi olarak gerekli. 


SMZ İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi, Şark Caddesi, Çingülü Sokak, Aytop Sitesi, G Blok, 13.