Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kenan Solmaz tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta ekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Saray Caddesi'nde kuruldu.


Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kenan Solmaz tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak, yurt içinde ve yurt dışında almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 2-Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve lisans, harita ve kadastro mühendislik bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. 3-Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı aplikasyonu yürütmek. 4-Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 5-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 6-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşaatını yapmak, taahhütlerde bulunmak, almış olduğu ihalelerini başka firmalara yaptırmak. 7-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak, kendi adına yaptığı inşaatları mesken ve iş yerlerini  pazarlamak, satmak, devretmek, kiralamak. 8-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. 9- Her türlü mimarlık işleri yapmak. 10- Her türlü inşaat ve çelik işlerinin montajını yapmak. 11- Her nevi yuvarlak, yassı ve lama demir, çelik, metal, paslanmaz çelik mamullerinin alım, satım,ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Yuvarlak, yassı ve lama demir, çelik, metal mamullerinin işlenmesi suretiyle ve saçtan muhtelif cins profil, soğuk demir, demir çekme haddeleme, konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek, her nevi boru imali, alım, satımı, montajı, kaynak montaj, izolasyon, torna, tecrit ve tesviye işleri yapmak, demir, çelik, bakır, fosfor, pirinç alüminyum, sarı galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçaları, nikel, çimento, kalay ve benzeri her türlü demir dışı metaller, saçlar, levhalar, yaprakları, şeritleri, contaları, su buharları, demir ve çelik ve demir dışı metallerin işlemesinde kullanılan her nevi potaları ve freze tezgahları, vargel matkap taşlama ve polisaj makineleri, muhtelif cins buhar ve sanayi kazanları imalatı, alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 13-Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile buna ait yedek parçaları, hırdavat malzemelerinin imalatı, pazarlaması, alım satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. 14- Yurt içi ve yurt dışı yük, yolcu taşımacılığı yapmak nakliye, hafriyat ve taahhüt işleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü taşımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj ve galeri gibi tesisleri açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili her türlü motorlu araçların alım satımı, ithalatını, pazarlamasını yapmak. 15- Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makineleri satın alır, satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak. 16- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 17-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans.


Solmazlar Mimarlık Montaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi, Saray Caddesi, 188/A.