Soma Holding'e teşvik!

Soma Holding'e teşvik!

Üst üste yaşanan ölümlü iş kazalarının önlenmesi için hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa Tasarısına ilişkin Meclis alt komisyon çalışmaları tamamlandı.


Üst üste yaşanan ölümlü iş kazalarının önlenmesi için hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasa Tasarısına ilişkin Meclis alt komisyon çalışmaları tamamlandı. Tasarının birçok maddesinde değişiklik yapılırken verilen önergelerle torbaya yeni maddeler eklendi. Bunlar içinde en dikkat çekici olanlardan biri de işyerinde iş güvenliği önlemlerine uymayan çalışanları ilgilendiriyor. 


• İşyerinde kemerini, baretini, gözlüğünü takmayan, makine ve teçhizatın güvenlik ayarlarını değiştiren çalışanlar, üç yazılı uyarıdan sonra atılacak. Bu şekilde işten atılanlar kıdem tazminatı da alamayacak, işsizlik maaşı da... 

• İnşaatlarda baretini, iskelelerde kemerini takmayan; kimyasal nitelikli işyerlerininde maskesini, penini; gürültülü lü işlerde ses kesici kulaklığını; kaynak işlerinde gözlüğü Baret takmayan işçinin işten atılmasını öngören tasarıya, 'üç kez uyarı' koşulu eklenerek son hali verildi. Bu şekilde atılan işçi kıdem de alamayacak işsizlik maaşı da... Ayrıca üç yıl iş kazası olmayan işyerine teşvik geliyor buna göre Soma Holding de; Torunlar da teşvikten yararlanabilecek. 

nü; yanmalı işlerde koruyucu ayakkabı, elpen gibi donanımları kullanmayan işçilere işveren üç kez yazılı uyanda bulunacak. 

• İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksiklik ve aksaklıkları belirleyip yazılı olarak işverene bildirecek. 

• İşverenin gerekli önlemleri almaması halinde bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca Çalışma Bakanlığı'na bildirilecek. 

•İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bildirimi çalışanların görebileceği bir yere de asacak. 

• Soma'da 301 madencinin, İstanbul rezidans inşaatı asansöründe 10 işçinin, Ermenek'te 18 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından hazırlanan yeni torba yasa tasarısının işyerinde ölüm olmayan patrona verilecek teşvikin maddesinin kapsamı da genişletildi. 

• Tasarının önceki günkü görüşmelerinde AKP'li milletvekillerinin önergesi ile 3 yıl süreyle işyerinde "ölümlü iş kazası" olmayan işyerlerine verilecek teşvikten; daha önce işyerinde ölümlü kaza yaşanan işverenler de gerekli koşullan yerine getirerek, talep etmeleri halinde yararlanabilecek hale dönüştürüldü. 

• Düzenleme ile 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Holding'e, Ermenek'te 18 madencinin öldüğü Has Şekerler ve İstanbul'daki asansör faciasının yaşandığı Torunlar Holding'e de olanak tanınmış oldu. 

• Böylece, bu şirketler de 3 yıl süreyle ölümlü iş kazası olmazsa talep etmeleri halinde, işsizlik sigortası işveren payım yüzde 3 yerine yüzde 1 olarak ödeyecekler. 

• Alt komisyon görüşmeleri tamamlanan torba yasa tasarısının önümüzdeki hafta TBMM .Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi, ardından da Genel Kurul'a gönderilerek, bu dönem yasalaşması öngörülüyor. 

'Nezaretçi zorunlu olacak' Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, komisyonda kabul edilen maden tasarısında, yeraltı kömür madenciliğinde rödovansın yasaklandığını söyledi. 

Yıldız, "Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı değerlendirdi. Yıldız, şu ana kadar 101 yeraltı maden işletmesinin denetimler sonucunda kapatıldığını bildirdi. Teknik nezaretçi uygulamasında, yeraltı kömür işletmesinin üç dakika, iki saat, üç gün uğranılan yerler olduğunu gördüklerini söyleyen Yıldız, maden işletmelerinde daimi nezaretçi zorunlu olacağını dile getirdi. 

Yıldız, madenleri gruplara ayırarak bir kısmına ihale şartı getirileceğini kaydetti. Yıldız, "Mermer gibi, özellikle metalik madenler mevcut uygulama ile devam edecekler. Çimento, beton, kireç, dolgu, mıcır gibi daha görünür olanlar ihaleye tabi tutulacaklar" dedi. 


Cumhuriyet